Skip to main content

Vi måste ta krafttag för att säkra blåljuspersonalens säkerhet i Järvafältet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 08:36 CET

I går kväll den 25 februari arrangerades ett panelsamtal utav The Global Village på Tensta medborgarkontor där frågan om angrepp mot blåljuspersonal diskuteras. Stadsdelsnämnden Spånga-Tenstas vice ordförande Ole-Jörgen Persson (M) deltog i panelsamtalet.

- Vi måste ta krafttag för att säkra blåljuspersonalens säkerhet i och omkring Järvafältet. Främst behöver straffen höjas för angrepp mot blåljuspersonal och blåljusfordon. Dessutom bör omyndiga gärningsmän dömas till en form av samhällstjänst där praktik och undervisning av räddningspersonal ska ingå, för att lära sig mer om deras arbetsuppgifter och få en bild av hur viktigt deras arbete är, och vad det kan betyda om arbetet förhindras, säger Ole-Jörgen Persson.

- Staden har ett antal Brandvärdar som har fått mycket goda omdömen för deras förebyggande arbete att öka förståelsen för blåljusmyndigheternas funktion i samhället. Nu verkar det som att stadens bostadsbolag Micasa inte längre vill vara med och finansiera arbetet. Om detta stämmer är det anledning att vara mycket bekymrad, säger Ole-Jörgen Persson.

- Slutligen får inte föräldraansvaret glömmas bort för de minderåriga gärningsmännen. Föräldrar har ansvaret för sina barn. Obligatoriska föräldrasamtal om barnen grips för brott är av avgörande betydelse. Likaså att barnen placeras i sociala insatsgrupper där socialtjänst, polis, skola och andra tillsammans arbetar för att förändra barnets utveckling i positiv riktning, avslutar Ole-Jörgen Persson.


Moderaternas förslag:

  • Skärp straffen för brott mot blåljuspersonal och deras fordon
  • Gärningsmän under 18 år ska dömas till att en form av samhällstjänst där praktik och undervisning av räddningspersonalens arbetsuppgifter och ansvarsområden för att de på så sätt ska få ökad förståelse för vikten av räddnings- och blåljuspersonalens arbete.
  • Ökad kameraövervakning för att snabbare kunna gripa och lagföra gärningsmän
  • Obligatoriska föräldrasamtal efter att barn gripits för brott och samt placering i sociala insatsgrupper.

Om Stockholms stads Brandvärdar:

Brandvärdarnas uppgift är att skapa ökad förståelse bland de boende och skolelever i Stockholm stads ytterområden, för brand och säkerhetsfrågor samt skapa nätverk för ökad trygghet. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222