Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 25 träffar

Marie Ljungberg Schött (M): Samordningskonferens mot narkotika i Stockholms stad

Marie Ljungberg Schött (M): Samordningskonferens mot narkotika i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2013 06:00 CET

I budget 2013 satsar Stockholms stad 10 miljoner kr på att stärka det drogpreventiva arbetet. Nu anordnas en stadsövergripandekonferens för att utarbeta strategier för hur det lokala arbetet kan utformas så att färre ungdomar provar droger.

Larsson/Ljungberg-Schött/Saveman på DN Debatt: "Lagstifta om skyldighet att anmäla våld mot äldre"

Larsson/Ljungberg-Schött/Saveman på DN Debatt: "Lagstifta om skyldighet att anmäla våld mot äldre"

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2013 05:10 CET

Regeringen bör ta initiativ till en ny lagstiftning som innebär anmälningsplikt för medarbetare i vården och omsorgen av äldre om misstanke finns om våld i nära relationer mellan äldre. Om det skriver Stockholms stads äldreborgarråd Joakim Larsson (M), socialborgarråd Marie Ljungberg Schött (M) och Britt-Inger Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå Universitet i dag på DN Debatt.

Media no image

Larsson / Ljungberg-Schött (M): Ökade prioriteringar mot våld och övergrepp på äldre i Stockholm 2013

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2012 05:30 CET

I 2013 års verksamhetsplan för Äldrenämnden i Stockholms stad läggs särskilt fokus på våld och övergrepp mot äldre genom ett samarbete med socialnämnden. Utbildningar om hur man upptäcker våld, minskar risken för våld samt hur våld mot äldre kan yttra sig, kommer att erbjudas samtliga anställda i stadens äldreomsorg.

Äldreborgarrådet Joakim Larssons (M) kommentar till Budget 2013 för Stockholms stad

Äldreborgarrådet Joakim Larssons (M) kommentar till Budget 2013 för Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2012 11:45 CEST

Stockholms stads budget för 2013 innebär bland annat ökade anslag till hemtjänsten. Ersättningen höjs med 113 miljoner kronor och en särskild satsning om 3 miljoner kronor görs på utbildning och stöd för anhöriga till demenssjuka. Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) kommenterar satsningarna.