Skip to main content

Andrea Ström (M): Majoriteten prioriterar månadslånga kurser före akuta lösningar

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 10:27 CEST

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad har tillsammans med Göteborg och Malmö gemensamt ansökt om projektmedel från EU till projektet Bättre hälsa, som vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige. Projektet syftat till att ge kvinnor och barn utbildning i egenvård och sexual hälsa. Intentionen är i grunden bra men tyvärr riskerar ansökan att landa fel och försämra situationen än att förbättra för utsatta människor.

-Den rödgrönrosa majoriteten har återigen tagit fram ett ogenomtänkt förslag med fler frågetecken än svar om hur vi kan arbeta långsiktigt för att förbättra EU-medborgares situation. Exempelvis vill man att en ersättning ska utgå till alla deltagare för att skapa motivation att delta under utbildningsperioden. Hur stor tänker sig Socialborgarrådet Ewa Larsson att ersättningen ska vara? hur ska pengarna betalas ut och är det tjänstemän inom socialförvaltningen som ska ansvara för administrationen kring utbetalningarna? säger Andrea Ström, vice ordförande i Socialnämnden

-Den rödgrönrosa majoriteten föreslår även att utbildningen b.la. ska riktas till barn i ålder 0 – 15 år.Det är anmärkningsvärt att den rödgrönrosa majoriteten föreslår att utbildningen ska rikta sig till barn, då Stockholm stad har nolltolerans mot tiggande barn. De ska gå i skolan i sina hemländer och inte tigga på Sveriges gator under väldigt svåra förhållanden. En god skolgång är den bästa förebyggande insatsen vi kan ge dessa barn för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster, säger Andrea Ström, vice ordförande i Socialnämnden 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222