Skip to main content

Anna König Jerlmyr lanserar begreppet "antisocialt dominansbeteende"

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2018 09:58 CEST

Moderaternas finansborgarrådskandidat, Anna König Jerlmyr lanserar begreppet ”antisocialt dominansbeteende” för att ringa in problemet när killar och unga män, ofta i grupp, kuvar eller skrämmer sin omgivning. Fram till nu har det saknats politiska förslag till lösningar. För att motverka problemet vill König Jerlmyr kriminalisera beteendet.

- Antisociala dominansbeteenden är ett verkligt problem som drabbar allt fler. Samtidigt är det ett problem som saknar politiska förslag till lösningar – fram till nu. Med vår politik skulle polisen kunna angripa problemet, vardagstryggheten öka och barn hindras från att falla in i destruktiva beteendemönster, säger Anna König Jerlmyr (M).

- Antisociala dominansbeteenden handlar om oönskade beteenden i det offentliga rummet, som högljuddhet, provokation, hotfullhet och grov hänsynslöshet till sin omgivning. I praktiken handlar det om framför allt gäng av killar och unga män i utsatta områden, men också på andra håll runt om i staden, som tar över bibliotek och dominerar torg. Kontinuerligt och avsiktligt sprider de en känsla av otrygghet omkring sig, säger Anna König Jerlmyr.

- Polisen har inte tillräckliga befogenheter att ingripa mot den här typen av beteenden enligt dagens regelverk. Den föreslagna ändringen förbättrar möjligheten för polisen att på ett rättssäkert sätt kunna säkra den trygghet som människor förtjänar, fortsätter Anna König Jerlmyr.

Fakta:

  • Vid ordningsstörande beteende ska barn under 18 år kunna omhändertas av polis och köras till polisstation för att där hämtas av förälder.
  • I de fall barn inte hämtas av förälder ska de överlämnas till socialtjänsten.
  • Förslaget lanserades av brittiska Labour under 1990 för en ökad trygghet i Storbritannien.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222