Skip to main content

Hamilton (M): Nytt godsleveransprojekt inleds idag

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 13:30 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Idag inleds ett nytt pilotprojekt för off peak leveranser, med en ny tyst elhybrid-lastbil. Syftet är att försöka utnyttja fler av dygnets timmar för leveranser till livsmedelsbutiker och restauranger mellan klockan 22.00 och klockan 06.00. Projektet kommer att pågå under 2 år.

- När vi blir fler i Stockholm ökar även behovet av godstransporter till butiker, restauranger och till de många stockholmare som handlar via nätet. Genom att testköra leveranser under andra tider på dygnet hoppas vi på att kunna öka framkomligheten, vilket gynnar näringslivet och stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad har gett dispens från nattförbudet mellan klockan 22.00 och 06.00 för tunga lastbilar till denna elhybrid-lastbil under projekttiden. 3-5 Lidlbutiker i Stockholms innerstad kommer delta i projektet till att börja med. Projektet sker i samarbete med Volvo, Lidl och Svebol. KTH utvärderar projektet beträffande ljud, utsläpp och arbetsmiljö. Förhoppningsvis kan projektet utveckla en standard för off peak-transporter och på så sätt få fler aktörer med på banan.

- Det är enbart tillsammans med näringslivet, transportföretagen och forskare som vi kan hitta nya och innovativa lösningar på de framkomlighetsutmaningar som vi har. Det ska bli spännande att se hur projektet utvecklas och förhoppningsvis öka framkomligheten för Stockholms viktiga godstransporter, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
Projektets syfte är att utnyttja fler av dygnets timmar för leveranser och på försök undersöka om det kan fungera på stadens vägnät mellan klockan 22.00 och 06.00.

Idag är det förbjudet att mellan klockan 22 och 06 köra med tung lastbil (över 3,5 ton) på stora delar av stadens vägnät. Utan förbud kan fler av dygnets timmar användas till leveranser vilket kan underlätta i transportsystemet under rusningstid.

Projektet ställer höga krav på distributören, bland annat kommer el-lastbilar, tysta rullburar och andra ljuddämpande åtgärder att användas. I gengäld bidrar staden med dispens från det gällande nattförbudet av varuleveranser över 3,5 ton (22.00-06.00). Leveranser kommer initialt att genomföras på specifika sträckningar i staden och ske till obemannade lastkajer med så kallade ”slussar”, vilket gör att butiker slipper anställa nattpersonal. Istället står varorna levererade på plats på morgonen redo att packas upp. Trafikkontoret samarbetar med akademin och näringslivet kring projektet.

Projektet väntas pågå under två år.

Volvo, Lidl, Svebol och KTH deltar i projektet. Fler aktörer kan komma att tillkomma under projekttidens gång.

Mål för Off peak-projektet:

Färre tunga lastbilar i rusningstid på gator och vägar men också längs med kantsten ger effektivare trafiksituationen på specifika platser i systemet Förbättrad trafiksäkerhet med färre fordon i högtrafik på specifika ställen Framkomligheten för de andra kapacitetsstarka färdmedlen kan öka Ökade godsvolymer på kortare tid och ökat fordonsutnyttjande. Förbättrad arbetsmiljö för förare genom att leverera på tider utanför rusning

Utvärdering och resultat För- och uppföljningsmätningar kommer att göras under projekttiden. Utvärdering av buller och transporteffektivitet och färddata från distributören analyseras. Ett första resultat väntas efter sommaren 2014.

Distributören räknar med att leverera mer gods på kortare tid jämfört med leveranser under dagtid. Körsträcka och körtid förväntas bli kortare och utnyttjandet av fordonet öka.


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222