Skip to main content

Inte tillräckligt, säger Moderaterna om Stockholms stads rankning i Öppna jämförelser

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 08:10 CEST

SKL:s Öppna jämförelser - Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever, visar att Stockholms län är ett av de län med störst andel kommuner med goda resultat. Stockholms kommun kommer dock först på plats 16 av länets 26 kommuner. Om man inkluderar samtliga skolor – inte bara de kommunala – blir rankningen bättre. Moderaterna föreslår åtgärder för att Stockholms stads skolor ska ha bättre resultat.

- Vi ser att friskolornas resultat höjer stadens rankning, det är därför olyckligt att den rödgrönrosa majoriteten vill försvåra för existerande friskolor och nyetableringar. När det gäller nyanländas rätt till skolgång vill vi att nyanlända ska erbjudas en ordnad skolgång inom två veckor, även här ser vi att friskolorna kan bidra. Stockholm behöver fler skolor som visar på goda resultat och kan erbjuda en utbildningsplats, inte färre, säger Cecilia Brinck, moderaternas gruppledare i utbildningsnämnden.

- Vi vill också få en tydligare bild av elevers och skolors måluppfyllelser och vill att nyanlända elevers betygsstatistik särredovisas, med syfte att skapa en större transparens i skolornas och elevernas resultat. Detta tjänar alla på – även de nyanlända eleverna vars behov då synliggörs på ett tydligare sätt än idag, säger Cecilia Brinck (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222