Skip to main content

​M: Allvarligt att S vill dra in stödet till familjestödsprogrammen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 16:11 CET

Under förra mandatperioden startade Moderaterna föräldrastödsprogrammen ABC och Komet som ett utvecklingsprojekt i Stockholm. Föräldrastödsgrupperna har fått över 13 000 ansökningar. Det är allvarligt att den S-ledda majoriteten i Stockholm nu aviserar att dra in det ekonomiska stödet, säger Andréa Ström (M), vice ordförande och Börje Häggman (M), ledamot, i socialnämnden i Stockholms stad.

Över 13 000 ansökningar har inkommit till föräldrastödsgrupperna och de har utvecklats över hela staden. Programmen är kostnadsfria för alla föräldrar och verksamheterna har varit ett viktigt stöd för att förebygga bråk och konflikter hemma. Nu aviserar den S-ledda majoriteten att det ekonomiska stödet som ges till stadsdelarna från staden centralt dras in. Moderaterna lägger därför en skrivelse i socialnämnden för att få klarhet i hur majoriteten ska säkerställa programmens fortsatta verksamhet.

-  ABC och Komet är viktiga verksamheter som kan förenkla vardagen för Stockholms barnfamiljer och bidra till att ge alla barn en trygg uppväxt. Därför ser jag allvarligt på att majoriteten nu aviserar att drar in det ekonomiska stödet till stadsdelarna vilket riskerar utbildningsverksamheten, säger Andrea Ström (M) vice ordförande socialnämnden i Stockholm stad.

- Även om många ansökningar har kommit in till programmet ser vi stora skillnader mellan olika stadsdelar. Därför behöver vi rikta särskilt stöd till de stadsdelar som inte har nått ut lika väl till barnfamiljerna i området, fortsätter Andréa Ström (M), vice ordförande i socialnämnden i Stockholms stad.

- Verksamheterna skapar möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar på ett sätt som det annars kan vara svårt att hitta ett naturligt forum för. Forskning visar att föräldrastödsprogram ger goda resultat eftersom programmen ger verktyg för att stärka relationen mellan föräldrar och barn i tidig ålder, säger Börje Häggman (M) ledamot i socialnämnden i Stockholms stad.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222