Skip to main content

M: Inrätta finanspolitiskt råd i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 07:00 CEST

Socialdemokraterna för en politik som kraftigt ökar Stockholms skuldsättning. Skulderna ligger på den högsta nivån på 15 år och väntas trefaldigas till totalt 70 miljarder kronor 2018. Socialdemokraterna tar inte till sig av varningarna från de egna opolitiska tjänstemännen och därför föreslår Joakim Larsson (M) att ett oberoende finanspolitiskt råd inrättas i Stockholm.

- Vi har ända sedan majoritetsskiftet påpekat riskerna med Socialdemokraternas lånepolitik. Stadens opolitiska tjänstemän bekräftar våra farhågor. Trots detta visar Socialdemokraterna inga tecken på att ändra inriktning på den ekonomiska politiken utan avfärdar all kritik lättvindigt, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Mot bakgrund av att varningar konsekvent ignoreras av Socialdemokraterna är det uppenbart att det krävs nya åtgärder för att ge denna fråga den tyngd som den förtjänar. Stockholms stads ekonomi är den tredje största offentliga ekonomin i Sverige, efter staten och Stockholms läns landsting. Jag föreslår därför att ett finanspolitiskt råd inrättas i Stockholms stad, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Det nationella finanspolitiska rådet inrättades 2007 för att tillförsäkra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Jag anser att ett råd med liknande uppdrag ska inrättas i Stockholms stad för att bedöma om den förda finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser, stadens konjunkturutveckling, tillväxt och sysselsättning, avslutar oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222