Skip to main content

M: Sluta mörka skulden för stockholmarna

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2016 07:15 CEST

Bilder från: Konjunkturärende med planeringsförutsättningar för budget 2016 respektive 2017

Socialdemokraterna i Stockholm skuldsätter staden med en miljard kronor i månaden. Till 2018 kommer skulden att tripplas till 70 miljarder kronor. Moderaterna kräver därför på dagens möte i kommunstyrelsen att den långsiktiga utvecklingen av låneskulden tydligt redovisas för stockholmarna.

- Förra året redovisades en prognos över skuldutvecklingen som pekar mot en skuld på 110 miljarder kronor 2025. I år har prognosen kortats ned till 2019. Stockholmarna ges inte hela bilden av den socialdemokratiska lånepolitiken. Därför lägger vi idag en skrivelse i kommunstyrelsen med krav på öppen redovisning av skuldprognoserna, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Följderna av kraftigt ökande skulder kanske inte märks idag, när räntan är låg. Men precis som för ett hushåll som skuldsätter sig för mycket kommer det att bli synnerligen kännbart när skulden och räntorna ska betalas. I Stockholms fall handlar det om att skattepengar som ska gå till välfärden istället bekostar låneräntor, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Rekordskuldsättningen av Stockholm är djupt oroande. Socialdemokraterna har redan höjt stadens skuldtak en gång och kommer att behöva göra det igen. Men krisinsikten hos Socialdemokraterna verkar obefintlig, avslutar oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Moderaternas skrivelse i kommunstyrelsen bifogas här: Prognoser över kommunkoncernens skuldsättning


Fakta

  • Som en del i Stockholms stads ekonomiska och finansiella styrning behandlas i maj varje år det så kallade konjunkturärendet, med planeringsförutsättningar för kommande års budget, i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
  • Prognosen över skuldsättningen upprättas av stadsledningskontoret. I 2015 års konjunkturärende sträckte sig prognosen fram till år 2025. I årets konjunkturärende var tidshorisonten för skuldprognosen nedkortad från 2025 till 2019.
  • Stockholms stads skuldsättning har fördubblats sedan 2012 och uppgick den 31 augusti till 35,8 miljarder kronor. Det är den högsta nivån på 15 år.
  • Fortsätter utveckling i samma takt som hittills kommer stadens skuldtak att behöva höjas om ett år.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222