Skip to main content

M: ​Viktigt att gå vidare med Nobel Center

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2018 14:12 CEST

I dag beslutade mark- och miljödomstolen att ändra länsstyrelsens beslut om detaljplanen för ett Nobel Center på Blasieholmen. Ärendet kommer nu att överklagas till mark- och miljööverdomstolen där Stockholms stad i flera andra mål har god erfarenhet av juridisk kompetens som tillgodoser huvudstadens möjlighet att utvecklas med respekt för riksintressena.

- Blasieholmens centrala läge och unika stadsmiljövärden är det som gör platsen lämpad för en märkesbyggnad som Nobel Center. Nobel Center är utformat för att byggas just på Blasieholmen, mitt i staden, tillgängligt för såväl stockholmare som besökare. Samtidigt har vi förståelse för att byggnation på denna plats väcker känslor. Därför är det naturligt att den juridiska processen nu går vidare. Mark- och miljödomstolens dom visar att det är angeläget att få en grundlig och välavvägd prövning av frågan i högre instans, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Beslutet om att uppföra Nobel Center har fattats med blocköverskridande majoritet i Stockholms kommunfullmäktige. Nobel Center kommer när det är klart kunna ge ett stort mervärde till såväl stockholmarna som de som besöker vår stad, ett publikt hus med utställningar, aktiviteter för skolor och programverksamhet som bidrar till att stärka Nobelpriset och inspirera till vetenskapliga och kulturella landvinningar i Nobels anda. Samtidigt har vi moderater aktivt drivit på för att se över möjligheterna att tillvarata befintliga kulturmiljövärden på platsen genom att flytta Tullhuset till annan plats, något som vi alltjämt vill ska utredas grundligt, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222