Skip to main content

​Nytt Samverkansavtal mellan Stockholms stad och Polisen

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2019 15:00 CET

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad fortsätter att prioritera trygghet och brottsförebyggande åtgärder. Stadens satsningar är beroende av ett tätt samarbete med polisen, på såväl långsiktig strategisk nivå som på operativ nivå i det dagliga arbetet. Därför inledes nu arbetet med ett nytt samverkansavtal mellan Stockholms stad och Polisen i Stockholm som kommer att gälla mandatperioden ut.

- Stockholm står inför betydande utmaningar inom såväl upplevd otrygghet som faktisk brottslighet. I den andan ingår Stockholms Stad och Stockholmspolisen nu i ett gemensamt samarbete, på såväl strategisk som operativ nivå. Jag har stora förhoppningar om vårt nya samarbete, och ska göra allt i min makt för att stötta polisen i deras viktiga arbete. Vi tar nu sikte för att tillsammans arbeta för ett tryggt Stockholm, säger Anna König Jerlmyr (M) Finansborgarråd.

Nuvarande samverkansavtal gäller fram till maj 2019 och innebär att lokalpolisområden och stadsdelsförvaltningar tar fram samverkansöverenskommelser utifrån den lokala problembilden i respektive stadsdel. Nu är målsättningen att förtydliga och utöka den stadsövergripande överenskommelsen, dels genom att specificera ett antal områden som parterna förbinder sig att samverka inom, dels genom att tydliggöra strukturen för samverkan och även involvera de stadsövergripande fackförvaltningarna mer.

- Polisen och Stockholms stad har samma mål. Vi vill öka den upplevda tryggheten och minska den faktiska brottsligheten i Stockholm. Vi samarbetar redan på olika sätt, exempelvis med fler kameror i staden. Men vi är överens om att vi kan och måste göra mycket mer. Därför välkomnar jag att vi nu höjer ambitionerna med ett nytt och nära samarbete. Det tjänar alla på, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

Arbetet med att formalisera innehållet i den nya samverkansöverenskommelsen fortsätter nu. De områden som diskuteras är allt från olagliga bosättningar, sociala insatser mot unga, avhopparverksamet, kamerabevakning, ordningsvakter, våldsbejakande extremism och skjutvapenvåld. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222