Skip to main content

Socialdemokraterna försenar renovering av Stadsbiblioteket

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 21:14 CET

Socialdemokraterna har under kommunfullmäktige genom en minoritetsåterremiss ytterligare försenat beslut om att åtgärda det eftersatta underhållet av Stadsbiblioteket. Dessutom skulle deras egna förslag till beslut innebära att nödvändiga åtgärder skjuts fram flera år.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad skulle idag ha tagit beslut om att det eftersatta underhållet av Stadsbiblioteket ska åtgärdas under en femårsperiod till en total investering om 260 miljoner kronor. Underhållsåtgärderna är nödvändiga för uppfyllande av myndighetskrav.

- Inga större investeringar har gjorts på Stadsbiblioteket sedan 80-talet. Allt för länge har det utretts om eller hur byggnaden ska upprustas, under tiden har underhållet blivit eftersatt. Socialdemokraterna försenar nu åtgärder ytterligare, det gör mig förbannad, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

- Inte nog med att Socialdemokraterna idag försenade beslut, deras egna förslag handlar om att skjuta fram nödvändiga och finansierade åtgärder i ytterligare flera års tid. Detta är direkt oansvarigt, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

De tidigare alternativ som utretts och som avsett omfattande ombyggnad, utveckling och renovering har visat sig inte vara ekonomiskt hållbara. Därför har fastighetsnämnden och kulturnämnden i ett gemensamt genomförandebeslut istället föreslagit att fastigheten underhålls till en investeringsutgift om 260 miljoner kronor. De underhållsåtgärder som föreslås innebär ett ansvarstagande för fastigheternas fortsatta värde och säkerställer att kulturnämndens verksamhet kan fortgå utan att drabbas av akuta driftsstopp.

De underhållsåtgärder som planeras inom en femårsperiod är uppfyllande av myndighetskrav, förbättrad brandsäkerhet, tekniska installationer, utvändig renovering samt åtgärder av vatten och avlopp. De så kallade basarerna med externa hyresgäster behöver tomställas på grund av omfattande underhållsåtgärder. En översyn av fastigheterna kommer göras generellt för ökad barnsäkerhet och tillgänglighet.

Investeringsutgiften uppgår till 217 miljoner kronor, vilket innebär 260 miljoner kronor inklusive index. Efter 2025 då underhållsprojektet är genomfört tillkommer cirka 5 miljoner kronor per år för att fastigheterna ska fortsätta vara välskötta. Projektets påverkan på fastighetsnämndens resultatbudget bedöms som neutralt. Investeringen medför en ökad hyreskostnad för kulturnämnden om 7 miljoner kronor år 1 och hyresintäkter för externa hyresgäster kommer sättas marknadsmässigt.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222