Skip to main content

Socialdemokraterna höjer hyrorna i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 09:00 CEST

Moderaterna är starkt kritiska till att Socialdemokraterna vill chockhöja tomthyran i Stockholms stad. Nu visar statistik från Statistiska Centralbyrån att hyran för nybyggda hyreslägenheter ökat under 2015. Hyran för en typlägenhet i Stor-Stockholm, en trea på 77 kvadrat, ligger nu på 11 616 kronor i månaden jämfört med 10 360 kronor år 2014. Det är en ökning med över 12 procent i Stockholm, jämfört med 6,3 procent över hela landet.

  • Samtidigt som vi ser att hyresnivåerna för nyproduktion går upp lägger Socialdemokraterna fram förslag om att chockhöja tomthyran i Stockholms stad. Det kommer att leda till att hyrorna drivs upp ännu mer och effekten slår igenom direkt på de nya hyresrätter som byggs. Vi kan inte ha en situation där Socialdemokraterna belastar stockholmarnas plånböcker på grund av deras bristfälliga hushållning av stadens ekonomi, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).
  • Vi måste se till att Stockholm byggs på ett sätt så att alla har möjlighet att bo här. Då är det viktigt att det byggs fler nya hyresrätter, inte färre. När Socialdemokraterna föreslår att höja hyran på marken så blir det dyrare att bygga hyresrätter, vilket tyvärr leder till att nyproduktionen minskar, avslutar Joakim Larsson (M).

Fakta Socialdemokraternas höjning av tomthyran

  • 55 000 hushåll bor i flerfamiljshus eller villor som står på mark som ägs av Stockholms stad, men som hyrs ut av staden. Socialdemokraterna beslutade den 14 april om en kraftig höjning av hyran, som kallas tomträttsavgäld.
  • Den föreslagna höjningen av tomthyran skulle slå hårt mot många hushåll. En normalstor trerummare får 1 250 kronor högre hyra i månaden, totalt 15 000 kronor per år. För större lägenheter och villor kan det handla om uppemot 18 000 kronor per år.
  • Att marken blir dyrare innebär också att fastighetens värde sjunker. Enligt fastighetsexperter kan en trerummare drabbas av en värdeminskning på över en halv miljon kronor.
  • Högre tomthyra påverkar nyproduktionen av bostäder. Uppskattningar visar att byggandet av nya hyresrätter kan minska med 13 procent som följd av Socialdemokraternas förslag.
  • Högre tomthyra påverkar också befintliga hyresrätter. För hyreshus med låga hyror men höga underhållskostnader kan höjd tomthyra göra det mer lönsamt att ombilda till bostadsrätt.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222