Skip to main content

​Stadens 24-timmarsgaranti om renhållning försvinner

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 07:00 CEST

Den rödgrönrosa majoriteten sänker återigen ambitionerna för klotter och nedskräpning i Stockholms stad. I samband med trafiknämndens delårsbokslut för 2016 har man avskaffat indikationen på efterlevnaden av 24-timmarsgarantin för tömning av papperskorgar samtidigt som man helt avstår från att mäta efterlevnaden av 24-timmarsgarantin för klottersanering. Moderaterna är kritiska, och efterlyser högre ambitioner för renhållningen i Stockholm.

- Problemen med nedskräpning, klotter och att papperskorgar inte töms har förvärrats sedan maktskiftet. Det är anmärkningsvärt att anmälningarna i staden har ökat samtidigt som stockholmarnas betyg över renhållningen har sjunkit. Det är illa nog att den rödgrönrosa majoriteten misslyckas med att underhålla en attraktiv stad, men nu verkar de inte ens de inte ens vill mäta hur det ser ut, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M).

- En snygg stad är en trygg stad. Därför bör den rödgrönrosa majoriteten ta dessa frågor på allvar och öka anslagen till renhållning och klottersanering istället för att mörka fakta och försöka frisera sina siffror, säger Cecilia Brinck (M)

Tertialrapport 1, 2016:

  • Indikatorer för uppfyllningsgrad 24-timmarsgarantin avseende tömning av papperskorgar samt uppfyllningsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning, fanns med år 2015 men inte år 2016.
  • Indikator för uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter redovisas varje månad under år 2015, under år 2016 ska detta börja mätas från 16 april.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222