Skip to main content

Stärk kvalitet i förskolan och mindre barngrupper

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 07:43 CEST

I Moderaternas budgetförslag för 2017 är riktningen är tydlig, välfärden kommer först. Moderaterna vill bygga Stockholm starkare och göra staden bättre rustad för framtiden. Därför kommer Moderaterna att tillföra mer resurser till förskolan, skolan och välfärden än Socialdemokraterna förmår. Stockholm ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor och då krävs det resurser och tydliga prioriteringar.

- Vi Moderater vill ge Stockholms barn den bästa tänkbara starten i livet. Därför satsar vi på kvalitet framför kvantitet vilket innebär fler utbildade förskollärare och fler förskollärare som vill och orkar arbeta kvar. Varje barn ska kunna bli sedd och varje förskollärare ska känna att de har tid att möta varje barn i en grupp. Därför kommer vi satsa mer än socialdemokraterna på förskolan så att barngrupperna kan minska, säger oppositionsrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Vi vill även stärka hushållens ekonomi. Socialdemokraterna missköter stadens ekonomi och tvingas höja skatten år efter år. Moderaterna vill inte bara ha fler förskollärare, vi vill även att barnskötaren och förskollärare ska få mer att leva på och inte bara mötas av skattehöjningar som äter upp de löneökningar Alliansen genomförde avslutar Anna König Jerlmyr (M).Fakta om Moderateras budgetförslag

-Moderaterna prioriterar att få fler förskollärare genom att initiera en uppdragsutbildning för förskollärare och satsa på förstelärare i förskolan.

-Moderaterna vill se screening i övergången mellan förskola och skola i syfte att fånga upp alla barn med läs- och skrivsvårigheter .

- Moderaterna tar höjd för ett Stockholm som växer. Idag saknas det en plan för förskoleutbyggnaden i Stockholm. För att vi ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet i förskolan måste det finnas tillräckliga och ändamålsenliga lokaler, det förutsätter en långsiktig planering. Alliansen tog 2014 fram en sådan långsiktig planering för grundskolan, nu måste förskolan följa efter.

-Moderaterna vill sänka skatten med 20 öre. Det är en förstärkning av genomsnittligt stockholmshushåll på 1400 kr per år

-Moderaterna finansierar skattesänkningen på ca 500 miljoner kronor genom att prioritera kärnverksamheterna och inte lägga skattemedel på sidouppdrag. Moderaterna har sammanlagt, i sina budgetförslag för 2015 och 2016, sparat 509,5 miljoner kronor jämfört med majoriteten. Genom att vidhålla dessa besparingar i budgeten för 2017 är det möjligt att sänka skatten utan besparingar på kärnverksamheterna.

- Moderaterna i Stockholms stad presenterar budgeten för 2017 den 20 oktober

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222