Skip to main content

Stockholm ökar beredskapen för förändrat klimat

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:15 CET

Idag presenterade Ulla Hamilton (M) hur Stockholms stad arbetar systematiskt med klimatfrågorna genom risk- och sårbarhetsanalyser.


– Det känns bra att staden har fått en struktur för att arbeta tryggt och systematiskt med hjälp av scenariobeskrivningar för ett, även om 50 år, hållbart Stockholm. Genom det sytematiska risk- och sårbarhetsarbetet, med framtidsscenarier, kan vi förebygga effekterna på ett tryggt sätt, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M).

Bakgrund

Mycket tyder på att väderförhållandena kommer att bli annorlunda än vad vi är vana vid. Detta måste beaktas i Stadens arbete. Det handlar om hur väl dagens stad klarar av en framtida extrem väderhändelse men också hur framtidens Stockholm, med de utbyggnadsplaner som finns, ska förebygga effekterna utav varmare somrar och blötare vintrar. Inte minst viktigt är att stadens äldreboende utformas för att klara värmeböljor.  

Presskontakt:
Helena Öman Pressekreterare hos Ulla Hamilton 076-12 29 222