Skip to main content

Stockholm tar plats i C40s styrelse

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2019 12:57 CEST

Stockholm tar nu plats i C40s styrelse, en global samarbetsorganisation för storstäder som arbetar med miljö- och klimatfrågor. Det är första gången någonsin sedan Stockholm blev medlem i organisationen år 2007  som Stockholm får en styrelseplats. Platsen representeras av finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.

- Det känns mycket hedrande att Stockholm nu tar plats i C40:s styrelse. Genom att vi engagerar oss än mer i C40 kan staden i allt högre grad vara delaktig i den internationella klimatagendan. Stockholm får nu möjlighet att globalt arbeta för en större och mer aktiv omställning för framtiden. Med denna styrelseplats kan vi tillsammans inom C40 agera för klimatet och för städer runt om i världen, vilket känns otroligt viktigt, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:

I enlighet med budget 2019 ska Stockholm vara världsledande i genomförande av Parisavtalet. För att nå detta mål har staden identifierat organisationer som befinner sig i centrum av den internationella dialogen om städers klimatutmaningar och städers roll för framtida omställningar. C40 är en av dessa.

C40 – Cities Climate Leadership Group, är en organisation för megastäder (över 3 miljoner invånare) som fokuserar på miljö- och klimatfrågor, minskade utsläpp av växthusgaser och hållbar stadsutveckling. Staden har varit medlem i C40 sedan 2007 i egenskap av Innovator City, vilket är en medlemskategori för innovativa städer som driver klimatarbetet framåt men inte har 3 miljoner invånare.

C40 representerar genom sina medlemmar över 650 miljoner invånare och medlemsstäderna står för en fjärdedel av världens ekonomi och ca 20 % av de samlade utsläppen av växthusgaser. Paris borgmästare Anne Hidalgo är sedan 2016 ordförande för organisationen.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222