Skip to main content

Stockholmarna förtjänar besked från S om välfärden

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 11:48 CET

Regeringens utredning om vinster i välfärden har idag presenteras av utredaren Ilmar Reepalu. Utredningen föreslår ett vinsttak på sju procent på investerat kapital för företag inom vård, skola och omsorg. Dessutom föreslår utredningen årliga kontroller av vart företagens vinster tar vägen.

Utredningens förslag riskerar enligt experter att slå undan benen på välfärdsföretagen. Det skulle i så fall innebära att en rad aktörer skulle tvingas lägga ner sina verksamheter. Vilket skulle drabba Stockholm hårt. I Stockholms stad är det störst andel av invånarna som använder sin rätt att välja, I Stockholm går vart tredje barn i en fristående förskola och ännu fler stockholmare har valt fristående alternativ i vården och äldreomsorgen.

  • Utredningens förslag är fel väg att gå. Den riskerar att slå undan benen för en rad uppskattade skolor och vårdcentraler. Förslaget hotar alla stockholmares rätt att själva välja skola eller vårdcentral. Dessutom är det ett hårt slag mot jämställdheten, då många företag drivs eller ägs av kvinnor säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).
  • Utredningen har en ensidig fokus på vinst, när vi istället behöver en diskussion om hur vi stärker kvaliteten i hela välfärdssektorn. Vi behöver en seriös debatt om vilka kvalitetsindikatorer vi behöver på plats, allt från kvalitetsinspektörer till vad vi ska göra med skolor som inte når målen, oavsett om det är en privat eller offentlig utförare säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).
  • Dagens besked gör mig orolig för alla elever och föräldrar som redan valt eller planerar att välja skola. Kommer deras skola nu att finnas kvar? Stockholmarna behöver tydlighet från såväl regeringen som finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholms stad. Wanngård har under hösten gett dubbla signaler, från att först vara emot till att sedan vara för förslaget om vinsttak. Karin Wanngård behöver nu lämna ett tydligt besked till stockholmarna. Står Socialdemokraterna i Stockholm upp för stockholmarnas möjlighet till valfrihet och mångfald i välfärden avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222