Skip to main content

Stockholms stads företagsklimat fortsätter att försämras

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 10:32 CEST

I dag den 24 maj, presenterade Svenskt Näringsliv resultaten av företagsklimatets utveckling i Sveriges kommuner.

Stockholms stad företagsklimat får betyget 3,2 på en betygsskala mellan 1-6. Stockholms stad fortsätter därmed att försämras då resultat 2015 var 3,41. Detta ska i sin tur jämföras med 3,56 år 2013, då var Stockholms stad även över Sverigegenomsnittet som Stockholms län men är i dagens ranking under både riks- som länsgenomsnittet. 

Snart har två år gått sedan den rödgrönrosa majoriteten kom till makten och effekterna av deras politik blir allt tydligare för Stockholms företagsklimat.

  • Att Stockholms stad företagsklimat fortsätter att falla är allvarligt. Det lokala företagsklimatet är en avspegling av det politiska ledarskapet. Vi har sedan 2014 sett att Socialdemokraterna saknar en vision för att främja företag och jobb och därmed en viktig möjlighet för att förbättra integrationen för alla nyanlända. Problemet är att Socialdemokraterna med ideologisk nit höjer kommunalskatten och återkommunaliserar framstående välfärdsverksamheter samtidigt som vi sett en turbulent hantering av viktiga infrastrukturprojekt som Bromma och Förbifarten. Bristen på politiskt ledarskap skapar en osäkerhet och inverkat skadligt på företagen och jobben, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).
  • Ett gott företagsklimat i Stockholm är en grundförutsättning för att stockholmarna skall kunna garanteras sin välfärd och för att vi ska få en fungerande integration. Socialdemokraterna måste nu vidta åtgärdar för Stockholms skull. Moderaterna lämnar idag in en motion där vi föreslår att staden som ett första steg bjuder in till en öppen hearing för näringslivet. För nu behöver vi genast få en tydlig bild av vad som behöver göras för att förbättra företagsklimatet i staden. Steg 2 är givetvis att driva en politik som främjar företagande och nya arbetstillfällen, vilket Moderaterna gjorde under 8 år, avslutar oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).


Fakta 

Förra året tappade staden från plats 22 till plats 48 på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet . Under Moderaternas tid vid makten i Stockholms stadshus gjorde staden en resa från plats 132 år 2006 till plats 22 år 2014, en förbättring på hela 110 placeringar. 

Information om rankingen

Svenskt Näringsliv ranking av det lokala företagsklimatet är uppbyggd av resultat från en företagarenkät och officiell statistik.

Rankingen bygger på enkätsvar från över 31 000 företagare och resultatet av rankingen bygger på 18 olika faktorer som viktas olika tungt.

För mer info se:

http://www.foretagsklimat.se/

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222