Skip to main content

Ulla Hamilton: Ny Framkomlighetsstrategi för Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 12:12 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 15 december behandlas Stockholms stads trafikkontor förslag till framkomlighetsstrategi. Strategin behandlar de framkomlighetsutmaningar som ett växande Stockholm innebär. 

– Framkomlighetsstrategin innebär ett samlat grepp kring det som är trafikkontorets huvuduppdrag: att upprätthålla en god framkomlighet för stockholmarna och företagens leveranstrafik i arbetet och vardagen, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Framkomlighetsstrategin betonar att det är framkomlighet för stockholmarna som är viktigast, inte framkomligheten för ett enskilt trafikslag, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Min vision om god framkomlighet i Stockholm är att stockholmare och leveranser kommer fram dit de ska när de ska dit. Stockholms kraftiga befolkningstillväxt innebär att framkomlighetsstrategin är särskilt viktig, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Bilagor - material från pressträffen:

Material från pressträffen
http://db.tt/KFpViPkw 

Tjänsteutlåtandet till Trafik- och renhållningsnämnden 15 december
http://db.tt/ctmrdPJE 

Bilaga 2 Framkomlighetsstrategin för Stockholms stad, remissversion
http://db.tt/j1bkWtMQ 

Bilaga 3 Remissinstanser
http://db.tt/BMOR7NdC 


Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Om Framkomlighetsstrategin för Stockholms stad
För att möta utmaningen som ett kraftigt växande Stockholm innebär för framkomlighetspolitiken har Trafikkontoret i Stockholms stad tagit fram en remissversion till Framkomlighetsstrategi som formulerar de övergripande målsättningarna för framkomlighetsarbetet i staden. Strategin ger bland annat en grundinriktning för prioriteringar mellan trafikslag som kommer att behöva göras i Stockholm som växer med dagens takt.

 


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222