Skip to main content

Mikael Karlsson

Advokat / Partner - Företagsöverlåtelser & Investeringar, Försäljning, Upphandling & Compliance

Kontaktperson

  • misxkachelcw.kfxarpvlsvrsosbn@ikmodfllhqweadndqjensq.sefeiq
  • +46 703 26 65 35

Jag har under mina drygt 20 år som verksam jurist varit ansvarig för ett betydande antal inhemska och gränsöverskridande transaktioner för industribolag samt private equity-bolag och andra investerare. Jag har agerat rådgivare åt kunder i bolagsrättsliga frågor inklusive olika former av, omstrukturering och omorganisationer. Jag har också omfattande erfarenhet att leda olika typer av kommersiella projekt, till exempel gällande leveranser av industriutrustning och system. Jag ansvarar för byråns rådgivning till ett antal medelstora och stora företag i övergripande juridiska frågor genom att arbeta nära ledningen i såväl strategiska som löpande frågeställningar. Sedan min tjänstgöring i Bryssel 1995–1996 har jag varit ansvarig för byråns rådgivning angående offentlig upphandling och konkurrensrätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy