Skip to main content

David Klose

Advokat / Partner - Tvistelösning, Immaterialrätter, Marknadsföring & IT, Försäljning, Upphandling & Compliance

Kontaktperson

  • david.klose@mollwenden.se
  • +46 703 26 65 11

Jag har 15 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag, främst gällande kontrakt, immaterialrätt, marknadsrätt och IT-upphandlingar. I min erfarenhet ingår även ett decennium av rådgivning till nystartade företag och entreprenörer som bygger framtidens företag. Jag arbetar med kunder inom flera olika branscher, inklusive livsmedel och hälsa, läkemedel och IT. Dessutom har jag omfattande erfarenhet av rådgivning i kommersiella tvister i skiljeförfaranden och rättstvister inom varumärkesrätt, marknadsrätt och kontrakt vid IT-upphandlingar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera