Skip to main content

Nova taktegel kombinerade rätt utseende med bra kvalitet och lätt montage

Nyhet   •   Aug 25, 2016 15:11 CEST

Nova taktegel på nya rättspsykiatri i Vadstena

När den nya rättspsykiatriska kliniken i Vadstena står klar 2018 kommer det vackra taket med takteglet Nova att kanske vara bland det första besökarna lägger märke till. Det är Carlstedt Arkitekter som ritat den nya kliniken och företagets ambition vid valet av taktegel var att det skulle ge byggnaden en känsla av stabilitet och anknyta till en lång byggtradition. De första kontakterna mellan Monier och Carlstedts togs redan 2013 i samband med en provpanneorder. Efter en längre urvalsprocess föll valet slutligen på Nova. Vi har pratat med Cristina Danielsson som är byggnadsingenjör på Carlstedt Arkitekter om företagets syn på taktegel, dess betydelse för den arkitektoniska framtoningen och givetvis också varför valet slutligen blev Nova.

Med visionen ”Framsynt arkitektur där människor trivs” arbetar Carlstedts i byggprocessens alla skeden, från idé och program till bygghandlingar. Visionen förverkligas i projekten genom en helhetssyn på estetik, funktion och teknik. Företaget har sedan starten utvecklats till att ha en tätposition inom vårdarkitektur, men fler kompetensområden har tillkommit i takt med att Carlstedts vuxit till att ha ett 50-tal arkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer vid kontoren i Stockholm och Nyköping.

Carlstedts har ritat projekt vid många av Sveriges sjukhus och vårdinrättningar och några aktuella exempel är Danderyds sjukhus, kvinnokliniken MAS i Malmö, regionsjukhuset Karsudden, Centrallasarettet i Västerås, Södersjukhuset och den nya rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena (RPR). Den nya kliniken är belägen inom Birgittaområdet i Vadstena och har fått en klosterlik struktur där byggnader och förbindelsegångar utgör avgränsningar mot omgivningen och skapar naturliga innergårdar. Vi frågar Cristina Danielsson hur stor vikt man lagt vid valet av taktegel till den nya kliniken.

”Taket är en viktig del av en nybyggnation. Genom sin storlek får taket en stor betydelse både ur en estetisk-, en teknisk- samt en ekonomisk synvinkel. Det estetiska värdet är kanske lättast att se och uppskatta. Taket är bland det första man ser när man närmar sig huset och påverkar därför besökarens första intryck och upplevelse av byggnaden. Att ha ett rött, enkupigt taktegel fanns med i ett tidigt skede. Det gedigna takteglet skulle skänka byggnaden en känsla av stabilitet och anknyta till en lång byggtradition. Vi har också eftersträvat att välja äkta, massiva material på alla delar av huset”, säger Cristina Danielsson.

”Nova är lätt att lägga och en viktig fördel är att det kan skruvas även i ränndalar”

Vi undrar också om den omgivande klostermiljön haft betydelse för projektet och den arkitektoniska utformningen.

”RPR ligger på Birgittaområdet i anslutning till det gamla Hospitalsområdet och utgör en förlängning av den gamla vårdmiljön med anor från 1500-talet. De befintliga sjukhusbyggnaderna inom Birgittaområdet, uppförda mellan 1948-1962, är anpassade till Vadstenas skala och uppförda i två våningar med fasader i slammat tegel. Taket har ett snålt takutsprång och är belagt med rött enkupigt lertegel. Vi har fört vidare de här egenskaperna till den nya kliniken bland annat genom det röda, enkupiga Nova-teglet”

Slutligen är vi förstås nyfikna på vad som slutligen avgjorde till Novas fördel. Under det inledande projekteringsarbetet diskuterades flera alternativa lösningar med andra taktegel från Monier, men även från andra företag.

”Vi hade studerat flera alternativ innan vi valde Moniers Nova. En av anledningarna till valet var att Nova är lätt att lägga. Jämfört med andra produkter kunde det skruvas även i ränndalar medan andra tegeltyperna behövde monteras med lim vilket inte var det bästa alternativet för oss. Slutligen blev Nova rätt val för oss och kanske var det också den enda produkten som kombinerade rätt utseende med bra kvalitet och lätt montage, till en rimlig kostnad”, avslutar Cristina Danielsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy