Halvårsintervju: Svenska börsbolag gynnas av den svaga kronan

Nyheter   •   Jul 20, 2018 08:53 CEST

Den svaga kronan gynnar svenska börsbolag på den relativt attraktivt värderade svenska aktiemarknaden. Under ett samtal med Peter Gummesson, förvaltningschef på Monyx Asset Management, blickar han tillbaka på första halvåret 2018 och tittar även framåt för att se vad hösten har att erbjuda.

Monyx förvaltningskommentar juni 2018: Oro för handelskrig

Nyheter   •   Jul 09, 2018 11:23 CEST

Världens aktiemarknader försvagades något i juni. Aktiemarknaderna tyngdes framför allt av ökad oro för ett handelskrig mellan USA och resten av världen. Ökade handelshinder riskerar att leda till minskad tillväxt och sämre lönsamhet hos exportberoende företag.

Monyx förvaltningskommentar maj 2018 – Italiensk oro tyngde europeiska marknader

Nyheter   •   Jun 12, 2018 14:43 CEST

Världens aktiemarknader utvecklades åt olika håll under maj. Ett globalt aktieindex steg något under månaden och den amerikanska aktiemarknaden fortsatte stärkas. Utvecklingen i Europa och tillväxtmarknader var däremot negativ. Den svenska aktiemarknaden följde de europeiska marknaderna nedåt och försvagades med knappt en procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar april 2018 – Starka marknader, svag krona

Nyheter   •   Maj 11, 2018 11:10 CEST

Utvecklingen på världens aktiemarknader var övervägande positiv i april. Sammantaget steg ett globalt aktiemarknadsindex med drygt 1 procent i lokal valuta under månaden. Mätt i svenska kronor blev uppgången större, eftersom den svenska kronan fortsatte sjunka. I svenska kronor steg de globala aktiemarknaderna med drygt 5 procent under månaden.

Positiv utveckling i Monyx Svenska Aktier

Nyheter   •   Maj 11, 2018 11:08 CEST

Monyx Svenska Aktier har haft en positiv utveckling sedan årsskiftet med en avkastning på 7,4 procent (NAV-kurs 2018-05-07) att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 4,6 till 6,1 procent under samma period. Fonden fick nyligen fyra stjärnor av Morningstar och passar dig som söker exponering mot den svenska aktiemarknaden.

Monyx förvaltningskommentar mars 2018 - Fortsatt osäkra marknader

Nyheter   •   Apr 13, 2018 08:19 CEST

Den ostadiga utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte i mars. Sammantaget föll ett globalt aktiemarknadsindex med drygt två procent under månaden. I svenska kronor blev nedgången något mindre, eftersom den svenska kronan försvagades under perioden. Den svenska aktiemarknaden följde de globala nedåt i mars och sjönk med drygt en procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar februari 2018: Skakiga marknader

Nyheter   •   Mar 12, 2018 10:59 CET

Efter en positiv inledning under årets första månad föll aktiemarknaderna i början av februari. Nedgången kom efter att marknadsräntorna stigit efter att amerikansk arbetsmarknadsstatistik visat på oväntat hög löneökningstakt. Ökade löner tyder på att den amerikanska centralbanken Fed kommer att fortsätta höja styrräntan i år.

Monyx förvaltningskommentar för januari 2018 – Lugnet före stormen?

Nyheter   •   Feb 19, 2018 12:49 CET

Trenden från 2017 med positiv utveckling på världens finansiella marknader fortsatte i januari. Sammantaget steg globala aktiemarknader med knappt 2 procent mätt i svenska kronor. Aktier i tillväxtmarknader utvecklades något starkare under månaden, med uppgångar på drygt 4 procent. Den svenska aktiemarknaden utvecklades något svagare men steg ändå med drygt 1 procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar för år 2017

Nyheter   •   Jan 17, 2018 09:44 CET

2017 var ännu ett starkt år på finansmarknaderna, som i motsats till 2016 präglades av låg och sjunkande volatilitet. Globala aktiemarknader, mätt som MSCI All Countries index, ökade under året med 11,5 procent i svenska kronor.

Året som gått: Starkare konjunktur och positiva marknader

Nyheter   •   Dec 21, 2017 10:22 CET

En bred konjunkturuppgång är en förklaring till den positiva utvecklingen under fondåret som gått. Under ett samtal med Peter Gummesson (PG), t.f. Förvaltningschef och Tom Santamaria Olsson (TSO), ansvarig för globala aktieinvesteringar, summerar vi året som gått och tittar in i framtiden för att se vad 2018 har att erbjuda.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ylva.klingvall@monyx.se
  • 08-509 00 765
  • 0708-31 08 65

Om Monyx

För en värdefullare vardag och framtid

Monyx vision är att vara det självklara valet inom kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder för en värdefullare vardag och framtid. Monyx förvaltar ca 30 miljarder kronor och har sitt säte i Stockholm med verksamhet även i Umeå. Monyx Asset Management AB är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn. www.monyx.se

Adress

  • Monyx
  • Strandvägen 5B
  • 114 51 Stockholm

Länkar