Monyx förvaltningskommentar oktober 2018 – Sämsta börsmånaden på sex år

Nyheter   •   Nov 13, 2018 13:30 CET

Aktier sjönk på bred front under månaden. För de globala aktiemarknaderna blev oktober den svagaste månaden sedan 2012 där ett brett globalt aktieindex sjönk nära 8 procent i lokala valutor i månaden. I svenska kronor föll ett globalt index något mindre, med nära 5 procent, eftersom den svenska kronan försvagades i oktober.

Monyx förvaltningskommentar september 2018 - Starkare krona, högre räntor

Nyheter   •   Okt 10, 2018 10:57 CEST

Aktiemarknaderna var överlag stabila i september. I lokal valuta steg ett brett globalt aktieindex med knappt 0,5 procent under månaden. Mätt i svenska kronor däremot sjönk ett globalt index med drygt 2,5 procent, eftersom den svenska kronan stärktes i september.

Monyx Svenska Aktier en av de bättre Sverigefonderna i år

Nyheter   •   Sep 07, 2018 15:17 CEST

Monyx Svenska Aktier fortsätter att visa stark utveckling sedan vi senast i maj intervjuade Marcus Swenning om utvecklingen i fonden. Alltsedan årsskiftet till 2018-08-31 har fonden avkastat 12,5 procent till sina fondsparare, att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 9 till 11,5 procent under samma period.

Halvårsintervju: Svenska börsbolag gynnas av den svaga kronan

Nyheter   •   Jul 20, 2018 08:53 CEST

Den svaga kronan gynnar svenska börsbolag på den relativt attraktivt värderade svenska aktiemarknaden. Under ett samtal med Peter Gummesson, förvaltningschef på Monyx Asset Management, blickar han tillbaka på första halvåret 2018 och tittar även framåt för att se vad hösten har att erbjuda.

Monyx förvaltningskommentar juni 2018: Oro för handelskrig

Nyheter   •   Jul 09, 2018 11:23 CEST

Världens aktiemarknader försvagades något i juni. Aktiemarknaderna tyngdes framför allt av ökad oro för ett handelskrig mellan USA och resten av världen. Ökade handelshinder riskerar att leda till minskad tillväxt och sämre lönsamhet hos exportberoende företag.

Monyx förvaltningskommentar maj 2018 – Italiensk oro tyngde europeiska marknader

Nyheter   •   Jun 12, 2018 14:43 CEST

Världens aktiemarknader utvecklades åt olika håll under maj. Ett globalt aktieindex steg något under månaden och den amerikanska aktiemarknaden fortsatte stärkas. Utvecklingen i Europa och tillväxtmarknader var däremot negativ. Den svenska aktiemarknaden följde de europeiska marknaderna nedåt och försvagades med knappt en procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar april 2018 – Starka marknader, svag krona

Nyheter   •   Maj 11, 2018 11:10 CEST

Utvecklingen på världens aktiemarknader var övervägande positiv i april. Sammantaget steg ett globalt aktiemarknadsindex med drygt 1 procent i lokal valuta under månaden. Mätt i svenska kronor blev uppgången större, eftersom den svenska kronan fortsatte sjunka. I svenska kronor steg de globala aktiemarknaderna med drygt 5 procent under månaden.

Positiv utveckling i Monyx Svenska Aktier

Nyheter   •   Maj 11, 2018 11:08 CEST

Monyx Svenska Aktier har haft en positiv utveckling sedan årsskiftet med en avkastning på 7,4 procent (NAV-kurs 2018-05-07) att jämföra med de vanligast förekommande jämförelseindexen för den svenska aktiemarknaden som uppgår till intervallet 4,6 till 6,1 procent under samma period. Fonden fick nyligen fyra stjärnor av Morningstar och passar dig som söker exponering mot den svenska aktiemarknaden.

Monyx förvaltningskommentar mars 2018 - Fortsatt osäkra marknader

Nyheter   •   Apr 13, 2018 08:19 CEST

Den ostadiga utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte i mars. Sammantaget föll ett globalt aktiemarknadsindex med drygt två procent under månaden. I svenska kronor blev nedgången något mindre, eftersom den svenska kronan försvagades under perioden. Den svenska aktiemarknaden följde de globala nedåt i mars och sjönk med drygt en procent under månaden.

Monyx förvaltningskommentar februari 2018: Skakiga marknader

Nyheter   •   Mar 12, 2018 10:59 CET

Efter en positiv inledning under årets första månad föll aktiemarknaderna i början av februari. Nedgången kom efter att marknadsräntorna stigit efter att amerikansk arbetsmarknadsstatistik visat på oväntat hög löneökningstakt. Ökade löner tyder på att den amerikanska centralbanken Fed kommer att fortsätta höja styrräntan i år.

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • yliwvaac.kxmliunngmavavsllxk@muwoneqyxhi.sgme bm
  • 08-509 00 765
  • 0708-31 08 65

Om Monyx

För en värdefullare vardag och framtid

Monyx vision är att vara det självklara valet inom kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder för en värdefullare vardag och framtid. Monyx förvaltar ca 30 miljarder kronor och har sitt säte i Stockholm med verksamhet även i Umeå. Monyx Asset Management AB är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn. www.monyx.se

Adress

  • Monyx
  • Strandvägen 5B
  • 114 51 Stockholm

Länkar