Mora kommun tar markprover vid sina fastigheter i Östnor

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:03 CET

Mora kommun kommer att börja ta markprover vid sina egna verksamheter i Östnor, i första hand kring skolor och förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metall i marken.

Markprover kommer att tas vid Bjäkenbackens skola, Östnors förskola, Selja-Långlets skola och Finnsnäs förskola.

Det handlar i första hand om att undersöka halterna av koppar, zink och bly i marken.

Inom Östnor har bearbetning av metaller bedrivits i cirka 140 år, bland annat har man genom gjutning, smärgling och polering bearbetat mässing. Mässing innehåller koppar, zink och viss andel bly. Verksamheterna har gett upphov till utsläpp av metallpartiklar i luften. Dessa metallpartiklar har spridit sig med vinden, vilket medfört att förhöjda metallhalter har upptäckts inom delar av Östnor.

Kommunen vill nu få en bättre klarhet i hur situationen är när det gäller eventuella markföroreningar vid sina egna verksamheter, i första hand skolor och förskolor.

Nyligen presenterades en utredning som FM Mattsson Mora Group AB har låtit Sweco Environment AB göra, efter ett föreläggande av Mora kommun.

Mätningarna visar förhöjda halter av zink, koppar och bly. De förhöjda halterna förekommer i de ytliga jordlagren och främst där marken inte har bearbetats, exempelvis skogsmark. På villatomter och åkrar, där marken bearbetats, uppmättes lägre halter. Under det översta markskiktet var halterna också lägre.

I hälsoriskbedömningen framgår att dagligt intag av bär, svamp, grönsaker och rotfrukter från Östnor inte utgör en betydande risk. Det ska till mycket stora mängder för att risknivåerna ska överskridas.

Det är dock en risk med att få i sig jord och barn bör undvika att stoppa jord och sand i munnen. Om detta sker regelbundet är risken annars stor att barnen får i sig halter av koppar, zink och bly över risknivåerna.

För höga intag av koppar och zink kan orsaka illamående och exempelvis diarréer. Bly är en metall som vid hög exponering kan påverka nervsystem, blodbildning mage och njurar.

Sedan i vintras kan Mora kommun begära att fastighetsägare i Östnor tar markprover i samband med byggnadslovsansökningar. Om det handlar om mindre byggnationer, kan jordmassorna få vara kvar på fastigheten. Vid större byggen kan kommunen kräva att jordmassorna flyttas och hanteras på annan plats.

Mora kommun kommer att börja ta markprover vid sina egna verksamheter i Östnor, i första hand kring skolor och förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metall i marken. Markproverna kommer att tas vid Bjäkenbackens skola, Östnors förskola, Selja-Långlets skola och Finnsnäs förskola.

Läs vidare »

Inget brott i samband med Moras fiberavtal

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 15:48 CEST

Inget lagstridigt har skett kring Mora kommun hantering av avtalen för fiberutbyggnaden. Åklagaren har lagt ner förundersökningen eftersom det inte finns någon misstanke om brott.

Pressinbjudan: Byggstart för nya förskolelokaler i Våmhus

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 14:03 CEST

Måndagen den 11 juni klockan 12.00 invigs bygget av de nya lokalerna till förskolan i Våmhus. De efterlängtade lokalerna på 5,5 miljoner kronor ska förbättra förskolans miljö både innanför och utanför väggarna, vilket leder till en positiv utveckling av förskoleverksamheten.

Pressinbjudan: Första spadtaget för Moras nya brandstation

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 14:40 CEST

På fredag den 18 maj kl 12.00 startar bygget för en av de största satsningarna i Mora på flera år. Då sätts spaden i marken för den nya moderna brandstationen - en investering på 85 miljoner kronor.

Pressinbjudan: Det handlar om kärlek på Mora gymnasium i veckan

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 09:36 CET

På Mora gymnasium handlar det om kärlek hela veckan 12–16 mars. Det är Mora kommun, Rädda Barnen och en rad andraorganisationer som genomför en kampanj för att barn ska känna till sina rättigheter och rätten att få välja vilken partner man vill. Media är välkommen att besöka Mora gymnasium och ta del av kampanjen.

Konceptet är framtaget av Rädda Barnen och syftar till att få unga att känna till sina rättigheter enligt barnkonventionen. Kampanjen har huvudbudskapet ”Kärleken är fri” och har genomförts på många håll i landet. Enligt Rädda Barnen är aktiviteten på Mora gymnasium den största aktiviteten som hittills ägt rum i Dalarna.

På Mora gymnasium kommer 28 klassrumsbesök med värderingsövningar att äga rum under veckan och det finns bemannade utställningar i kafeteriorna. Meningen är att barn och unga ska bli medvetna om sina rättigheter enligt barnkonventionen, bland annat vad gäller könstillhörighet och rätten att välja vilken partner man vill, samt att motverka hedersrelaterat våld.

I värderingsövningarna kan det handla om hur unga kan agera vid övergrepp och ofredanden och vad lagen säger. Tillsammans med myndigheter och frivilligorganisationer får elever och skolpersonal möjlighet att diskutera vad barns och ungas rättigheter verkligen betyder.

I kampanjen i Mora medverkar bland andra kommunen, Rädda barnen, Polisen, Brottsofferjouren, Svenska kyrkan, elevhälsan och ungdomsverksamheten Rosa huset inom Mora kommun.

Media är välkommen att besöka Mora gymnasium och ta del av aktiviteterna. Besöken sker bäst efter överenskommelse.

Kontakt:
Jennifer Qvarnström, tel. 0250-263 15

Anna Jonsson, tel. 072-202 31 31

Samordnare mot våld i nära relationer
Mora, Orsa, Älvdalens och Malung-Sälens kommuner

På Mora gymnasium handlar det om kärlek hela veckan 12–16 mars. Det är Mora kommun, Rädda Barnen och en rad andraorganisationer som genomför en kampanj för att barn ska känna till sina rättigheter och rätten att få välja vilken partner man vill. Media är välkommen att besöka Mora gymnasium och ta del av kampanjen.

Läs vidare »

Reguljärflyget till Mora stoppas

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:47 CET

Reguljärflyget mellan Mora och Stockholm kommer att upphöra den 28 februari. Det är resultatet av Trafikverkets bedömning att AB Dalaflyget inte får ha avtal på flygtrafiken till Stockholm. Dessutom menar Trafikverket att någon trafikplikt inte är aktuell på sträckan, vilket skulle ha möjliggjort reguljärflyg mellan Stockholm och Mora-Siljan flygplats.

Mora främjar integrationen hos nyanlända mammor i nytt språkprojekt

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 11:32 CET

Mora kommun har startat ett nytt arbete för att underlätta språkutvecklingen hos nyanlända föräldrar och särskilt mammor. Modellen har utvecklats av kommunen i samråd med Svenska kyrkan i Mora och kallas ”Språka som föräldrar”.

Flyglinjen Mora-Stockholm nödvändig för norra Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 10:05 CET

Flygplatsen i Mora är nödvändig för kommunens och norra Dalarnas utveckling. Det skriver Mora kommun i sitt yttrande över Trafikverkets flygutredning.

Så vände Mora krisen till trivsel

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 13:06 CEST

Mora är kommunen som går mot strömmen när det gäller arbetsklimat och rekrytering på socialtjänstsidan. När andra kommuner närmast skriker efter socialsekreterare och har stor brist på kompetent personal, har Mora närmast kö till jobben. Arbetsmiljöverket menar efter sin inspektion i Mora att ”bilden är helt unik i Sverige”. I Sverige saknas för närvarande cirka 1000 socialsekreterare.

Mora - Sveriges 14:e bästa idrottskommun

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2014 09:07 CEST

Mora har utsetts till landets 14:e bästa idrottskommun av tidningen Sport & Affärer. Förstaplatsen 2014 gick till Stockholm Stad. Men Mora har också utsetts till Sveriges starkaste ”en-eventskommun” för det stora deltagandet i Vasaloppets olika tävlingar.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Press
 • anirdegbrsls.rwgosmeenfc@mzforzma.klsecl
 • 0250-26102

 • Presskontakt
 • Kommundirektör
 • peebtehhr.emkazcrlnfsstqondu@mfborkfa.ahsegj
 • 0250-261 03

Om Mora kommun

För Mora. Idag och imorgon.

Adress

 • Mora kommun
 • Fredsgatan 16
 • 792 80 Mora
 • Sverige