Skip to main content

Mora främjar integrationen hos nyanlända mammor i nytt språkprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 11:32 CET

Projektets första besök gick till Liljeholmens bondgård. Här åker deltagarna iväg med häst och släde. Foto: Daniella Johansson, Mora kommun.

Mora kommun har startat ett nytt arbete för att underlätta språkutvecklingen hos nyanlända föräldrar och särskilt mammor. Modellen har utvecklats av kommunen i samråd med Svenska kyrkan i Mora och kallas ”Språka som föräldrar”.

Integrationssamordnarna i Mora kommun har genom sitt arbete med nyanlända sett att många av de som blir föräldralediga stannar upp i språkutvecklingen och etableringen i samhället bromsas. Ett hinder som de sett är att föräldralediga och framförallt mammor har saknat ett naturligt sammanhang för att komma in i samhället, särskilt när det gäller språket. Deras möjlighet att helt eller delvis delta i svenska för invandrare (SFI) eller andra aktiviteter under föräldraledigheten är ofta begränsade.

En av deltagarna är tvåbarnsmamman Rawaa Jumaa som kom från Syrien för två år sedan:

- Jag tycker det här ett jättebra sätt att träffa andra och lära sig svenska. Jag kommer att delta så mycket jag kan.

Projektet ”Språka som föräldrar” drivs av Mora kommun i samarbete med Svenska kyrkan med syftet att underlätta för nyanlända föräldrars etablering i samhället genom att de får träffa andra föräldralediga. Genom möten och olika aktiviteter tillsammans främjas språkinlärningen samtidigt som de skapar sociala nätverk för fortsatta eller framtida kontakter.

- I mitt arbete har jag sett att många nyanlända får ett uppehåll i språkinlärningen och deltagande i samhället när de går på föräldraledighet. För att underlätta etableringen i samhället vill vi skapa en plattform där vi tillsammans skapar goda förutsättningar och på ett spännande sätt inkludera alla i vårt Mora, säger projektledare Fredrick Bernharth.

Den första aktiviteten var ett besök till Liljeholmens bondgård i byn Bäck i Våmhus. Där fick deltagarna gå runt på den julfina gården och hälsa på djuren, åka pulka, grilla och äta picknick. Besöket avslutades med en tur med häst och släde där de fick se tomtarna som stökar inför julen.

- Det har varit jättebra idag, vi är väldigt glada över att ha fått följa med. Gården var väldigt spännande, säger tvåbarnsmamman Rawaa Jumaa.

Mer information:

Projektledare Fredrick Bernharth, Mora kommun.

Tel: 072-451 82 22, e-post: fredrick.bernharth@mora.se