Skip to main content

Taggar

frogleap

moretime financial services

billevo

mds digital solutions

peopletransition

moretime group

moretime corporate legal services

moretime legal

legal & hr

moretime affärsstöd

lawline

business support

financial services

Senaste nytt

Uppdatering företrädesemission och ytterligare förlängning

Uppdatering företrädesemission och ytterligare förlängning

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 13:02 CEST

Den 28 april meddelade Moretime i ett pressmeddelande att teckningstiden i den pågående företrädesemissionen förlängs till den 20 maj. Vidare att förhandlingarna med en strategisk investerare var inne i ett slutskede. Innebörden av förhandlingarna var att den planerade riktade nyemissionen till investeraren ersätts av en försäljning av en del av verksamheten till investeraren.

Ytterligare förlängning av teckningstid Moretime

Ytterligare förlängning av teckningstid Moretime

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 13:41 CEST

Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) har beslutat att förlänga teckningstiden till den 20 maj 2016, bl a mot bakgrund av utkomsten av de förhandlingar som pågått med en strategisk investerare och borgenärer.

Stämmokommuniké - MDS Digital Solutions AB

Stämmokommuniké - MDS Digital Solutions AB

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 09:49 CEST

​Extra bolagsstämma i MDS Digital Solutions AB, 556923-3256, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 21 april 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Förlängd teckningstid avseende företrädesemission i Moretime  Professional Services AB (publ)

Förlängd teckningstid avseende företrädesemission i Moretime Professional Services AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 14:54 CEST

​Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) har i enlighet med villkoren för företrädesemission i Moretime beslutat att förlänga teckningstiden till den 29 april 2016.

Ytterligare teckningsåtaganden

Ytterligare teckningsåtaganden

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 11:58 CEST

​Utöver den teckningsförbindelse som Carl-Fredrik Morander AB lämnat om 2 Mkr har Bolaget nu erhållit ytterligare teckningsåtaganden från de större ägarna Aggregate Media Fund, Peter Larsson, Georgson Ventures AB samt Jonas Stier om totalt 1,5 Mkr.

Moretime erhåller brygglån

Moretime erhåller brygglån

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 11:18 CEST

​Moretime har tidigare kommunicerat att en avsiktsförklaring ingåtts med en nordisk aktör inom IT och redovisning om en investering på ca 10 Mkr. Med utgångspunkt från denna avsiktsförklaring har nu ett avtal om ett brygglån på 2,5 Mkr ingåtts. Lånet är tillgängligt omgående och kommer att avräknas mot emissionslikviden.

Moretime informerar om pågående emission

Moretime informerar om pågående emission

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 09:54 CEST

Moretime genomför just nu en företrädesemission om ca 10,2 Mkr med teckningstid fram till och med den 15 april. Under nästa vecka presenterar Moretime sin verksamhet och emissionen med de särskilda omständigheter som följer av företagsrekonstruktionen investerarträffar.

Extra bolagsstämma i MDS Digital Solutions AB

Extra bolagsstämma i MDS Digital Solutions AB

Nyheter   •   Apr 07, 2016 08:55 CEST

Extra bolagsstämma i MDS Digital Solutions AB kommer att hållas torsdagen den 21 april 2016, klockan 17.00, i bolagets lokaler på Drottninggatan 95A i Stockholm. Kallelse till stämman publiceras den 7 april 2016 i PoIT, Dagens Industri samt företaget hemsida.

Moretime presenterar ny VD

Moretime presenterar ny VD

Nyheter   •   Apr 06, 2016 13:26 CEST

Den 7 mars utsågs Hans Jansson till ny VD för Moretime Professional Services AB (publ). Samtidigt utsågs tidigare VD:n Carl-Fredrik Morander till styrelseordförande.

10 Frågor och svar om Moretimes företrädesemission

10 Frågor och svar om Moretimes företrädesemission

Nyheter   •   Apr 05, 2016 12:08 CEST

I fredags startade Moretimes företrädesemission med teckningstid till den 15 april. Sedan den 26 februari befinner sig Moretime i företagsrekonstruktion och det gör att frågorna är många. I detta dokument har vi ställt samman ett antal frågor och svar som syftar till att förklara sambanden mellan emissionen och företagsrekonstruktionen samt vad som är målsättningen.

Information om Moretime Professional Services AB:s (publ) nyemission

Information om Moretime Professional Services AB:s (publ) nyemission

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 15:20 CEST

​Styrelsen för Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) offentliggör härmed informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Uppdatering kapitalisering

Uppdatering kapitalisering

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 17:52 CEST

​Som en del av den pågående kapitaliseringen av Moretime har en avsiktsförklaring ingåtts med en nordisk aktör inom IT och redovisning om en investering på ca 10 Mkr. Investeringen kommer att göras som en riktad nyemission om 28 630 358 aktier i Moretime till kursen 0,35 kronor.

Stämmokommuniké - Moretime Professional Services AB (publ)

Stämmokommuniké - Moretime Professional Services AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2016 09:32 CET

​Extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm onsdagen den 23 mars 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Peopletransition överlåts till nya ägare

Peopletransition överlåts till nya ägare

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 14:15 CET

​För att fokusera Moretimes resurser på verksamhet som stödjer Moretimes digitala strategi har Moretime ingått ett överlåtelseavtal med Acortex avseende varumärket Peopletransition.

Fortsatt företagsrekonstruktion för Moretime Professional Services AB (publ)

Fortsatt företagsrekonstruktion för Moretime Professional Services AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 16:54 CET

​Stockholms tingsrätt har idag beslutat att företagsrekonstruktionen av Moretime Professional Services AB (publ), Moretime Business Partner AB, Moretime Financial Services AB och MDS Digital Solutions AB ska fortsätta till och med den 26 maj 2016.

Preliminär rekonstruktionsplan för Moretime Professional Services AB

Preliminär rekonstruktionsplan för Moretime Professional Services AB

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 14:33 CET

​Vid dagens borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt kommer rekonstruktören att presentera en preliminär rekonstruktionsplan, innehållande information om vidtagna åtgärder under rekonstruktionen och planer för bolagets fortsatta verksamhet.

Moretime Professional Services AB (publ): Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma

Moretime Professional Services AB (publ): Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 09:44 CET

​Moretime Professional Services AB (publ) har som tidigare meddelats kallat till extra bolagsstämma onsdagen den 23 mars 2016 kl 17.00 på bolagets kontor på Drottninggatan 95A i Stockholm.

Moretime Professional Services AB (publ): Styrelsens ordförande begär eget utträde

Moretime Professional Services AB (publ): Styrelsens ordförande begär eget utträde

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 17:20 CET

​Styrelseordförande i Moretime Professional Services AB (publ) begärde idag eget utträde ur styrelsen.

Cirkulärskrivelse med balansrapport per den 29 februari 2015 skickad till bolagets borgenärer

Cirkulärskrivelse med balansrapport per den 29 februari 2015 skickad till bolagets borgenärer

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2016 15:30 CET

​Bolagets rekonstruktör, advokat Bill Kronqvist, har den 4 mars 2016 tillställt bolagets borgenärer en skrivelse i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 29, 2016 13:32 CET