Skip to main content

Stark resultatutveckling för Movestic

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 08:05 CEST

Movestic Liv & Pension redovisar stabila premievolymer och en stark resultatutveckling under första halvåret 2015. Premieinkomsten inom fondförsäkring uppgick till 1,8 miljarder kronor vilket var i nivå med fjolåret. Det förvaltade kapitalet ökade med 20 procent till 24,3 miljarder kronor (20,3) jämfört med samma period föregående år. Även livförsäkringsverksamheten redovisade en positiv resultat- och försäljningsutveckling.

Solvenskvoten stärktes ytterligare och uppgick till 408 procent (350). Resultatet före skatt fortsatte att förbättras och uppgick till 42,2 miljoner kronor (17,9). Movestics ökade engagemang inom fondförvaltningsverksamheten och ett förstärkt fokus på rådgiven tjänstepension har spelat en central roll i den positiva utvecklingen.

Under det första halvåret har Movestics embedded value (EEV) ökat med 14 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,9 miljarder kronor.

Movestic ökade sina marknadsandelar under andra kvartalet på fondförsäkringsmarknaden jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period föregående år redovisas dock en något lägre marknadsandel vilket förklaras av en lägre försäljning under hösten 2014 inom kapitalförsäkringsområdet.

”I och med att vi under fjolåret återtog vår position som en av huvudleverantörerna inom förmedlad tjänstepension, har vi varit litet mindre offensiva på andra, mindre lönsamma produktområden. Att vi inte finns med på alla valcentralsplattformar påverkar också resultatet”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

Inom segmentet förmedlad tjänstepension, som är bolagets kärnmarknad, var Movestic femte största bolag med en marknadsandel på 10,1 procent under andra kvartalet 2015.

”Tjänstepensionsmarknaden är vårt kärnsegment där vi, till skillnad från konkurrenterna, erbjuder ett profilerat fondutbud med tonvikt på sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering. Under 2015 har vi lanserat ett nytt fondkoncept, Movesticfonderna, som förvaltas av externa kapitalförvaltare. På så sätt får våra kunder tillgång till ännu fler av de bästa förvaltarna. De fonder som hittills har lanserats sköts av Lannebo, Evli, Parvest och MFS. Våra kunder har dessutom förmånen att få en kvalificerad rådgivning kring sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, avslutar Lars Nordstrand. 

För mer information kontakta: 
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57

Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning, utifrån varje individs unika situation, är nödvändig för att få ett bra sparande och försäkringsskydd. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.