Skip to main content

Analys av vårdvalet saknas enligt landstingets revisorer

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:30 CEST

Idag presenterar landstingets hälso- och sjukvårdsnämnds förvaltning en ny vårdvalsrapport för media och oppositionen. Samtidigt efterfrågar landstingets revisorer i sin aktuella rapport "Styrningen av vårdval Stockholms husläkarmottagningar" en analys av hur vårdvalet påverkat vårdens innehåll och jämlikhet både geografiskt och utifrån sjukdomsbild.

Revisorernas granskning visar på fem områden där landstinget bör förstärka sin analys av vårdvalet för att kunna möta eventuella negativa effekter av vårdvalssystemet. Miljöpartiet instämmer i detta.

- Riskerna för övervältringseffekter, minskade möjligheter att erbjuda vård på lika villkor geografiskt och utifrån sjukdomsbild samt ett ökat antal besök på bekostnad av innehåll och kvalitet, är betydande med det vårdvalssystem som den borgerliga majoriteten infört, säger Lena-Maj Anding, (MP) i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- En ökning av läkemedelskostnaderna med 4,2 procent är inte heller positivt utan snarare ett tecken på att folkhälsan behöver stärkas genom mer förebyggande och livsstilsrelaterat arbete - något som inte lönar sig i det borgerliga systemet. Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar, detta måste fångas upp bättre i primärvården, säger Lena-Maj Anding.

Revisorerna påpekar att en särskild granskning behövs av stödet för barn och unga med psykisk ohälsa. En rapport från Huddinge har också visat på tendenser till försvårad samverkan mellan MVC, BVC och kommunerna.

Vad som behöver analyseras i Vårdval Stockholm enligt revisorerna:
"1) Eventuella övervältringseffekter av kostnader från husläkarmottagningar till andra vårdformer.
2) Vårdvalets effekter när det gäller möjligheten att ge vård på lika villkor, exempelvis geografiskt men även utifrån sjukdomsbild.
3) Ökad besökstillgänglighet i relation till respektive besöks vårdinnehåll.
4) Gråzonsproblematik mellan olika utförare när det gäller den avancerade medicinska servicen.
5) Effekter på samverkan mellan olika utövare."

Kontakta Miljöpartiet
Lena-Maj Anding (MP) 070-737 44 27
Elisabeth Richter, pressekreterare 070-737 45 09

Läs revisorernas granskning:
http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2009/28%20april/12%20HSN%200901-0089%20Bilaga.pdf