Skip to main content

Bygg ny pendeltågslinje mellan Stockholms högskolor

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:00 CEST

Miljöpartiet vill bygga en pendeltågslinje mellan Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet (se karta).

Från spårområdet i Karlberg i väst till Värtahamnen i öst går idag ett spår som används ytterst sällan. Det löper längs Norra Stationsområdet, över Roslagstull och Albano, bort mot Hjorthagen och Värtan. MP vill använda spåret till pendeltåg.

- Linjen kommer att knyta samman Stockholms stora lärosäten, förbättra nord-syd förbindelserna och kraftigt förstärka kollektivtrafiken i en väldigt expansiv del av Stockholm. Det är också kostnadseffektivt att bygga på befintliga spår, säger Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd i Stockholm.

- Pendeln skulle vara bra för studenter och forskare och avlasta både röda Mörbylinjen och Roslagsbanan. Dessutom knyter man ihop Roslagsbanan med pendeltåg söderut. Idag måste resenärerna åka till Centralen och byta, säger Yvonne Blombäck, (MP) styrelseledamot i SL.

För mer information
Yvonne Blombäck, (MP) ledamot SL:s styrelse, 070-797 76 20
Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd, 070-737 44 16
Elisabeth Richter, pressekreterare Miljöpartiet Stockholms läns landsting, 070-737 45 09

MP:s förslag för kollektivtrafiken i Stockholms län: http://mp.se/moderniseraSL

Fakta "Universitetpendeln"
Från Karlbergs station följer pendeln nuvarande Värtabanans sträckning mot Norra station. Från Norra station följer U-pendeln Värtabanan vidare och passerar över Uppsalavägen på befintlig viadukt. För att undvika intrång i Bellevueparken föreslås enkelspårsdriften bibehållas mellan Norrtull och Albano. Från Albano förs U-pendeln genom ett nyanlagt spår parallellt med Roslagsbanan fram till en ny, med Roslagsbanan gemensam station, dessutom i nära anslutning till Universitetets t-banestation.

Byggstart för bostäder i Södra Värtan ska ske tidigast 2013. När byggandet inleds kommer trafiken på Värtabanan upphöra. Då kan pendeln byggas ut. När Citybanan är klar 2017 kan pendeln börja användas. Kostnaden beräknas bli 0,5-1 miljard kronor.

Effekter 
En direktanknytning från regionens södra delar till Karolinska sjukhuset, norra Vasastaden och Universitetet skapas, bland annat mellan Södertörns högskola i Flemingsberg och Universitetsstaden vid Freskati.

Vid Universitetet får man en bekväm övergång mellan pendeltåg och Roslagsbanans tåg från nordostsektorn invid samma plattform.

Universitetet får - som en av de enskilt största målpunkterna i regionen - direktförbindelse med regionens södra delar och Södertörns högskola.

U-pendeln avlastar T-banans Mörbygren som tidvis brottas med kapacitetsproblem på sträckan Universitet–T-Centralen.

Restiderna mellan nordostsektorn, Stockholm C och pendelstråket mot Huddinge–Tumba–Södertälje minskar avsevärt i förhållande till dagens extra byte Roslagsbanan/T-bana vid Stockholm Ö + T-bana/Pendeltåg vid Stockholm C.