Skip to main content

Regeringen sätter SL i kläm

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 08:00 CEST

Regeringen planerar att sänka underhållsanslagen till järnvägarna och samtidigt fördubbla banavgiften för tågföretagen. Det riskerar att försämra säkerheten i pendeltågstrafiken och medföra höjda biljettpriser.

Den svåra tågolyckan mellan Norrköping och Linköping berodde enligt SEKO på att underhållskostnaderna pressats och säkerhetsarbetet åsidosatts. Även pendeltågstrafiken har nyligen drabbats av störningar på grund av bristande underhåll.

– Måndagens stora störningar i pendeltågstrafiken berodde på elfel. Behovet av upprustning av gamla ledningar och signalsystem är stort. När den styrande alliansen nu beslutat sänka anslaget för upprustning kommer pendeltågseländet att fortsätta i många år. Det är helt oacceptabelt, säger Yvonne Blombäck (MP) Miljöpartiets styrelseledamot i SL.

Den sittande regeringen har beslutat att sänka underhållsanslaget för järnvägar med 700 miljoner kronor under år 2011. I den rödgröna trafikuppgörelsen finns istället ett tillskott för både upprustning och nya spår. Banavgifterna höjs också kraftigt. I dag betalar Stockholmståg omkring 40 miljoner kronor årligen i banavgifter, och med regeringens höjningar kommer denna kostnad öka betydligt.

– Hur mycket dyrare det blir för SL beror på mängden trafik och hur mycket spår som byggs, men generellt gör höjningarna att spårtrafiken i Stockholm blir dyrare. Det är uppenbart att regeringen fortsätter att sträva bakåt och bygga vidare på orealistiska drömmar om ökad biltrafik, säger Yvonne Blombäck (MP).

Andelen resande med kollektivtrafiken i Stockholmsregionen har minskat under alliansens vid makten och kommer enligt gällande prognoser att fortsätta minska ännu mer de närmaste tio åren.

– Fördubblad kollektivtrafik är en viktig del av klimatlösningen för Stockholmsregionen. Det här är ett misslyckande för regeringen när det gäller att uppfylla löftena om ökade miljövänliga järnvägstrasporter och minskade koldioxidutsläpp, säger Yvonne Blombäck (MP)

DN Ekonomi: ”Regeringen dubblar banavgifter”>>>

Här är MP:s förslag för en bättre kollektivtrafik>>

För mer information
Yvonne Blombäck, (MP) SL styrelseledamot, 070-797 76 20
Karl Hultén, pressekreterare Miljöpartiet Stockholms läns landsting, 070-836 54 83