Skip to main content

Grön landstingsbudget 2011: "För en hållbar Stockholmsregion"

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:00 CET

Idag presenterade Miljöpartiet i landstinget sin skuggbudget för vården och trafiken 2011. Ett hållbarhetsbokslut, rätt till insemination för ensamstående och lägre taxor i kollektivtrafiken är några förslag.

– Att utveckla en hållbar storstadsregion handlar inte enbart om miljön. Därför vill vi att landstinget ska börja med hållbarhetsredovisning och systematiskt väga in socialt ansvar och jämställdhet, säger Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet.

Miljöpartiet föreslår också att ensamstående kvinnor ska få rätt till IVF-behandling och att papperslösa ska få utökad rätt till vård, bland annat preventivmedel och abortrådgivning.

– Vården måste bli tillgänglig på riktigt. Vårdgarantin ska följas och de allra sjukaste måste få den bästa vården. Landstinget måste också bli bättre på att jobba förebyggande med hälsa så att färre blir sjuka i onödan, säger Helene Öberg (fd Sigfridsson) Miljöpartiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. 

I trafiken vill Miljöpartiet införa enhetstaxa inom både SL och båttrafiken. Ett månadskort ska kosta 650 kronor och ungdomsåldern höjas till 22 år. Två viktiga utbyggnader som måste skyndas på enligt Miljöpartiet är Spårväg Syd och spår till Nya Karolinska.

2012 är det planerat att Förbifart Stockholm ska börja byggas. Då blir trängselavgifterna uppbundna enligt avtal minst 30 år framåt för att bekosta motorvägen.
– Det är en halv miljard som vi går miste om varje år. Det skulle behövas till utbyggnad och upprustning av kollektivtrafiken, säger Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson.  

FÖR VIDARE INFORMATION
Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd, 070-737 44 16
Yvonne Blombäck, (MP) trafikpolitisk talesperson, gruppledare 070-797 76 20
Helene Öberg, (MP) hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson, 076-628 75 55
Presskontakt 070-737 45 09

UTDRAG UR MILJÖPARTIETS LANDSTINGSBUDGET
Se hela budgeten via länken längst ner.

  • Klimatmål: Fossilbränslefritt landsting år 2020 och fossilbränslefritt län år 2030
  • Demokrati: Pröva rådslag med medborgarnas direkta synpunkter i några ärenden
  • Sjukhusmat: Ny modell för sjukhusmaten. Nya Karolinska Sjukhuset ska få egna tillagningskök. 50 procent av patientmaten ska vara ekologisk år 2015.
  • Primärvård: Utveckla Hälsoval Stockholm istället för Vårdval Stockholm. Rättvist ersättningssystem. Fokus på hälsofrämjande och lättare psykisk ohälsa.
  • Barnsjukvården: Mer kapacitet på närakuten i södra länet, fler intensivvårdsplatser, sjukvårdsrådgivning på nätet, fler familjeplatser i neonatalvården och mer resurser till BUP och BUM. Barnsjukvården ska vara avgiftsfri.
  • Taxor: Sänkt pris på 30-dagarskortet och höjd ungdomsålder till 22 år. Ta bort zonerna i kollektivtrafiken och återinför enhetstaxa för enkelbiljetter.
  • Tillgänglighet: Fler Accessläsare där även sms-biljetter kan läsas av. Öppet spärrsystem.
  • Framkomlighet: Fler bussfiler och grönt ljus för bussar.
  • Ny trafik: Nya båtlinjer på Mälaren och Saltsjön. Samma taxor som inom SL.