Skip to main content

Miljöpartiet föreslår en kriskommission för akutsjukvården

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 09:24 CET

För att snabbt öka antalet vårdplatser på akutsjukhusen i Stockholmsregionen bör en kriskommission tillsättas inom Stockholms läns landsting. Det föreslår Miljöpartiet idag när sjukhusavtalen med Stockholms läns landsting ska ses över och förlängas.

Kriskommissionen ska bestå av representanter från politiken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, sjukhusledningar, fackföreningar och Stockholmsmedicinska rådet.

Tomas Eriksson (MP) Stockholms läns landsting, menar att det behövs snabba åtgärder för att komma tillrätta med de konstanta överbeläggningarna men betonar också vikten av att skrota dagens bestraffningsmetoder.

– Vi har redan idag en situation där patientsäkerheten hotas på grund av bristen på vårdplatser. Vi behöver vidta åtgärder snabbt för att skapa fler vårdplatser. Mer morot istället för bestraffning behövs för att akutsjukhusen ska kunna möta den växande befolkningen. Alliansens metoder med krav på besparingar och straffåtgärder som vite håller inte längre, säger Tomas Eriksson, vik vice gruppledare för Miljöpartiet.

Utöver en kriskommission föreslår Miljöpartiet tre ytterligare åtgärder för att skapa fler vårdplatser.

1.  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting ska ges ett direkt uppdrag att upphandla extra vårdplatser för att matcha den ökande befolkningen.

2. Att sjukhusen inte åläggs några generella besparingar under 2013

3. Att det viteskrav som finns för sjukhus som inte kan leverera vård inom ramen för vårdgarantin, tas bort.

4. Att den gräns för när sjukhusen inte längre får betalt för extra volymer av sjukvård som idag ligger på 104 procent av den beställda vårdvolymen höjs till 108 procent.


Enligt Miljöpartiet kommer åtgärderna leda till bättre incitament för sjukhusen att öka vårdvolymerna. 

- Idag har vi ett system som fokuserar på att bestraffa de sjukhus som inte lyckas kapa kostnaderna maximalt, avslutar Tomas Eriksson


Kontakt
Tomas Eriksson (MP) andre vice ordf. beredningen för akutsjukvård & vik vice gruppledare, Stockholms läns landsting  073-668 16 74

Helena Mehra, pressekreterare Miljöpartiet Stockholms läns landsting 070-737 45 09


Hållbar Stockholmsregion inom kollektivtrafik och hälsa
Sedan valet 2010 är Miljöpartiet det tredje största partiet inom Stockholms läns landsting. Vi arbetar för att göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen, med full tillgång till en attraktiv kollektivtrafik och en mänsklig hälso- och sjukvård. Besök oss på www.mp.se/sll

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy