Skip to main content

Miljöpartiet kräver nollvision mot bältning av unga och barn

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 11:59 CET

Antalet barn som utsätts för bältesläggning i Stockholms län har ökat markant de två sista åren. Framförallt är det flickor som utsätts och nu vill Miljöpartiet att Stockholms läns landsting antar en nollvision mot bältning inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

-Varje bältesläggning mot barn är ett misslyckande för vården och ett trauma för barnen och deras anhöriga. Det finns bättre och enklare metoder som kan användas, så som terapi men också vardagliga saker som bemötande, planering, närhet och tillit, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingråd.

År 2014 larmades om det höga antalet bältningar av barn i Stockholm. Då genomfördes totalt 114 bältningar. Åtgärder skulle vidtas för att förbättra den barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården, men det har misslyckats. Under år 2015 har 116 bältningar av barn genomförts. Det kan också finnas ett stort mörkertal. Barnombudsmannen visade i sin studie “Bryt tystnaden” om mänskliga rättigheter för barn och unga med psykisk ohälsa att tvångsåtgärder ofta underrapporteras.

Bältesläggningar är ett nationellt problem och den nationella statistiken visar att det nästan uteslutande är flickor och unga kvinnor som bältesläggs. Många av de här flickorna brottas med ångest, självhat och personlighetsstörning.

- Jag som ung och med egen erfarenhet av bältesläggning välkomnar förslaget om en nollvision. Ingen ska behöva bältesläggas, i synnerhet inte unga. Om denna åtgärd utförts någon annanstans än inom psykiatrin hade det blivit ramaskrin, säger Semanur Taskin Språkrör, Grön Ungdom i Stockholmsregionen.

Hon menar att åtgärden inte bara är ineffektiv utan att den på långsikt kan göra att många tappar förtroendet till vården. Den befäster också fördomar som råder kring psykiatrin både för den drabbade och samhället i allmänhet menar hon.

Bältningen speglar också bristen på resurser och personalpolitik i vården. Hög personalomsättning och tidsbrist gör att bältningar ökar. Och det är barn och unga som här betalar priset för det.

-Det här handlar också om ett bristande barnperpektiv. Samma tvångsåtgärder kan idag användas mot ett barn som mot en vuxen. Det finns inte några särskilda begränsningar eller särskild hänsyn som ska tas till att det handlar om ett barn, säger Susanne Nordling.

För mer information, kontakta: Tobias Östberg 070-737 45 09. tobias.ostberg@mp.se.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy