Skip to main content

Miljöpartiet i landstinget: Vi satsar 600 miljoner på klimat och miljöarbete

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:08 CEST

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting satsar omkring 600 miljoner kronor på klimat och miljö i sin budget. Det handlar om pengar till energieffektivisering, utbyggnad av förnyelsebar energi och för att göra Stockholms läns landsting fossilfritt.

Landstinget måste gå från ord till handling i miljöarbetet. Därför skjuter Miljöpartiet, i sitt budgetförslag, till pengar för åtgärder som minskar landstingets miljö och klimatpåverkan.

- Vår satsning står i kontrast till Alliansen och Centerpartiet som varken skjuter till pengar eller har skarpa förslag. De vill bara utreda, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting.

Förutom att genomföra miljösatsningar i den egna verksamheten vill Miljöpartiet att landstinget, i sin roll som regionplanerare, tydligare ska stödja kommunerna i deras arbete med att minska sin klimatpåverkan och sin sårbarheten vid extremväder.

-Vi vill inrätta ett klimatkansli som ska stödja kommunernas i det här arbetet. Det handlar om att säkra tillgången på dricksvatten, att minska risken för översvämningar samt att undvika dödsfall och stora bränder i skog och mark vid värmeböljor, säger Tomas Eriksson.

Miljöpartiets miljösatsningar:

  • 500 miljoner i investeringsbudgeten öronmärks för energieffektiviseringsåtgärder
  • Färdigställa den redan beslutade utbyggnaden av solceller på 20 000 kvadratmeter samt satsa 50 miljoner till på ytterligare utbyggnad
  • Inrätta ett klimatkansli på Tillväxt och Regionplaneförvaltningen. Dess uppgift är att stötta länets kommuner i arbetet med att minska de egna klimatutsläppen samt påverkan från extrema väder
  • Ny central resepolicy i syfte att minska klimatpåverkan
  • Direktiv till alla bolag och verksamheter om att arbeta för att uppnå målet om fossilfritt landsting
  • Gratis prova på kort i kollektivtrafiken till all personal
  • Satsning på fossilfritt bränsle i Waxholmstrafiken
  • Skapa incitament för verksamheterna att minska elförbrukningen
  • Göra Stockholms län till en pilotregion för att testa SIWI (Swedish International Water Institute) en arbetsmetod för att minska läkemedelsrester i vatten.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.