Skip to main content

MP & V: Ta klimathotet på allvar!

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 14:53 CEST

Översvämning, brist på dricksvatten och nya tropiska sjukdomar. Det finns allvarliga miljöhot mot Stockholmsregionen i framtiden visade Sårbarhetsutredningen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet i landstinget kräver nu regionala förberedelser och kraftfulla åtgärder så att den globala uppvärmningen bromsas.

Jordens uppvärmning och havsytan stiger snabbare än väntat. Miljöpartiet föreslår en regional klimat- och sårbarhetsplan och en parlamentarisk krisgrupp. Vänsterpartiet vill att en vetenskaplig klimatpanel inrättas för regionen som kan ge råd om hur förslagen från FN:s klimatpanel kan omsättas till praktiska åtgärder för Stockholms län.

Partiernas förslag tas upp till debatt i morgondagens landstingsfullmäktige samtidigt som landstinget ska fatta beslut om en reviderad plan för krishantering - utan ett ord om klimathotet.

- Majoriteten måste agera nu, det räcker inte att bara släcka landstingshuset en timme. I Stockholms län saknas en politik för att minska koldioxidutsläppen tillräckligt snabbt och en beredskap för klimatrelaterade katastrofer. Till exempel riskerar Mälarens dricksvatten att bli odrickbart på grund av saltvattenintrång och vi kan drabbas av en extrem värmebölja med överfulla sjukhus, säger Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd.

- Vi måste ta ett samlat grepp om miljöfrågorna och det förutsätter att expertis och myndigheter samverkar. Ju förr alla inser att ett systemskifte krävs, från vägtransporter till järnväg och kollektivtrafik, desto större är chansen att hitta konstruktiva lösningar för framtiden och att mota klimathotet, säger Jan Strömdahl (V), ledamot i landstingsfullmäktige.

För mer information
Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd Stockholms län
070-737 44 16
Jan Strömdahl (V), ledamot i landstingsfullmäktige Stockholms län
070 - 438 88 41
Elisabeth Richter, pressekreterare Miljöpartiet i Stockholms läns landsting
070-737 45 09
Ingrid Falk, pressekreterare Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting
070 - 737 41 16