Skip to main content

MP: Vi har inte råd med ohälsosamma besparingar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 10:17 CET

Idag klubbar den borgerliga minoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden igenom en kraftig besparing på Centrum fört epidemiologi och samhällsmedicin. Det slår undan benen på viktigt arbete för utveckla det förebyggande arbetet för nyanländas hälsa och integration.

Det ställs nu stora krav på sjukvården för att möta behoven hos de människor som kommer till vårt land och som upplevt krig och flykt. Det handlar om deras fysiska och psykiska hälsa, men är också en förutsättning för att många av dem ska kunna komma i arbete, gå i skola och tillgodogöra sig en utbildning.

Det handlar om akuta åtgärder, men också om att skapa effektiva strukturer för att kunna fånga upp fysisk och psykisk ohälsa. I det arbetet är hälsosamtal en nyckel, men tyvärr är det idag bara hälften av de asylsökande som kommer till ett sådant. Det är ett stort problem och vi måste nu hitta metoder för att utveckla hälsosamtalen så att de når många fler.

- Här finns potential och därför blir jag förskräckt över att den borgerliga minoriteten i landstinget nu genom kraftiga besparingar slår undan fötterna på det arbetet. Det är dumsnålt och kommer bli dyrt i längden, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Det är idag som Alliansen i Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att klubba igenom en besparing på drygt åtta procent på Centrum fört epidemiologi och samhällsmedicin (CES).En verksamhet som har kompetensen att just utveckla till exempel hälsosamtalen.

- Det här beslutet kommer bara veckor efter att regeringen skjutit till pengar till landstinget för vård till asylsökande. Pengar som är mycket välkomna, men vi behöver också bygga upp strukturer för att kunna förebygga ohälsa, säger Susanne Nordling (MP).

Men nedskärningarna på CES drabbar inte bara hälsa och integration för nyanlända. För några veckor sedan släppte Stockholms läns landsting Folkhälsorapporten som visar på att vården blivit mer ojämlik. Det här berör flera områden av CEC:s verksamheter som de med nuvarande besparingskrav inte har möjlighet att ta sig an.

Presskontakt, Tobias Östberg,
tobias.ostberg@mp.se
Tel: 070-737 45 09

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy