Skip to main content

Opinionsundersökning: Stockholmarna vill få hjälp med livsstilen

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 09:00 CEST

63 procent av stockholmarna vill att vårdcentralerna ska erbjuda hjälp med livsstilsförändring som genom kostråd, motion på recept och sluta-rökaprogram enligt en färsk Demoskopundersökning med 1000 stockholmare. Miljöpartiet vill ändra ersättningssystemet för vårdcentralerna så att hälsofrämjande arbete lönar sig.

Enligt undersökningen finns ett starkt stöd för förebyggande hälsovård bland stockholmarna. Förutom stöd med livsstilsförändring ville 65 procent ha tillgång till kurator eller psykolog. Miljöpartiet föreslår nu att vården ska börja arbeta mer förebyggande och ge vårdcentralerna möjlighet att ta in flera nya kompetenser.

– Vården ska inte bara bota sjukdomar, utan också hjälpa människor att hålla sig friska. Vi tänker se till att sjukvården börjar arbeta med människors livsstil.  Fler ska erbjudas stöd att sluta röka, fysisk aktivitet på recept, kostråd och stresshantering. All forskning säger att förebyggande åtgärder sparar på vårdens resurser och minskar människors lidande, säger Helene Sigfridsson (MP) toppkandidat till landstinget.

Miljöpartiet är kritiskt till att Moderaternas ersättningsmodell Vårdval Stockholm gjort det olönsamt att jobba förebyggande med hälsosamtal för sjuksköterskor och disktriktssköterskor. Istället är det korta läkarbesök som gäller om vårdcentralerna ska gå runt. Miljöpartiet vill inom ramen för rödgröna Hälsoval Stockholm höja den kavlitetsbaserade ersättningen till 10 procent och koppla den till bl.a. förebyggande arbete.

Senare i höst kommer Socialstyrelsen med nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna omfattar rökning, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet och ska vara fullt implementerade 2013. Enligt en artikel i Läkartidningen kommer det kräva en omfördelning av resurser.

Fler resultat av undersökningen och kommentarer:

Rehabilitering för värk och smärta

En stor majoritet, 70 procent, vill att det ska finnas en sjukgymnast, bland kvinnor är siffran hela 76%. En majoritet av kvinnorna vill också se kiropraktor och naprapat på vårdcentraler. Det är en yrkesgrupp som redan finns i landstinget ex. för ryggrehabilitering, men är rätt ovanlig på vårdcentraler.

– Värk och ohälsa är de största orsakerna till sjukskrivning. Vårdcentralerna ska tidigt kunna ge behandling och övningar för smärta och värk. Vårdcentralen ska besluta vilken yrkesgrupp de tycker är mest lämplig att anställa, säger Helene Sigfridsson.

Psykisk hälsa
Antalet stockholmare som söker hjälp för psykisk ohälsa som stress och depression ökar.

65 procent av stockholmarna tycker det ska finnas möjlighet att prata med en kurator eller psykolog på vårdcentralen. 41 procent även tycker att det även ska finnas möjlighet att gå i psykoterapi.

– För att möte den psykiska ohälsan vill Miljöpartiet höja kompetensen och öka ersättningen till psykologer, psykoterapeuter och kuratorer på vårdcentralerna. Vårdcentralerna ska besluta vilken yrkesgrupp som lämpar sig bäst. Det viktiga för oss är att tillgängligheten är god och att det inte ska vara olönsamt som idag att anställa personal med lång psykologisk och psykoterapeutisk utbildning, säger Helene Sigfridsson.

Fakta om enkätundersökningen:

1000 telefonintervjuer med allmänheten i Stockholms län inkl Stockholms stad 16-23/8 2010 av Demoskop AB

Ladda ner demoskopundersökningen nedan >>>

För mer information:
Helene Sigfridsson, (MP) landstingsledamot, toppkandidat Stockholms landsting, ledamot partistyrelsen, 076-628 75 55
Karl Hultén, pressekreterare, Stockholms landsting, Stockholmsregionen, 070-836 54 83