Skip to main content

Regeringens trafikbudget drabbar SL-resenärerna

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:00 CEST

Idag står det klart att regeringen inför tre åtgärder som drabbar kollektivtrafikens resenärer i Stockholmsregionen. För det första höjs banavgifterna vilket leder till ökade kostnader för SL. För det andra sänks underhållsanslagen till järnvägar vilket drabbar pendeltågsresenärerna. För det tredje står det klart att Förbifart Stockholm ska betalas med trängselavgifterna i minst 30 år.

– Det är bekymmersamt att underhållsanslagen minskas. SL har stort behov av upprustning av gamla ledningar och signalsystem. Med ökande kostnader och sänkt underhåll har jag svårt att se hur Moderaterna i SL ska kunna leverera kollektivtrafik av tillräckligt hög kvalitet, säger Yvonne Blombäck, Miljöpartiets styrelseledamot i SL.

– Med Catharina Elmsäter-Svärd (M) som ny infrastrukturminister står det klart att Moderaterna gjort en vägval för framtiden. Byggandet av Förbifart Stockholm innebär att trängselavgifterna under flera generationer går till en gigantisk motorväg. Det blir nu mycket svårare att få finansiering till planerade kollektivtrafikprojekt som Mälarbanan, Spårväg Syd och spår till Nya Karolinska, säger Raymond Wigg, Miljöpartiets oppositionslandstingsråd i Stockholm.

FAKTA
Underhållsanslagen, se budget 2011 Kommunikationer, tabell 3.26 sid. 63 (utgiftsområde 22)
Banavgifterna, se budget 2010 utgiftsområde 22 fördubbling av banavgifterna samt DN Ekonomi

FÖR VIDARE INFORMATION
Yvonne Blombäck (MP) styrelseledamot SL, 070-797 76 20
Raymond Wigg (MP) oppositionslandstingsråd Stockholms län, 070-737 44 16
Pressekreterare MP Stockholms läns landsting, 070-737 45 09