Skip to main content

SL behöver en spårbilsring

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:00 CEST

SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys visar i en rapport till regeringen att spårbilssystem kan göra att Stockholmsregionen når transport- och klimatmålen.
- Vi får nu stöd för att SL behöver spårbilssystem i framtiden, säger Yvonne Blombäck, mp, i SL:s styrelse.

Yvonne Blombäck har drivit spårbilsfrågan i flera år. Idag slår hon ett slag för den nya tekniken i Uppsala Nya Tidning i en debattartikel tillsammans med politiker från både höger och vänster. På lördag reser hon för SL:s räkning till New York på en internationell spårbilskonferens.

- Spårbil är klimatsmart, lönsamt och jämställt. Tekniken ökar tillgängligheten för grupper med sämre tillgång till egen bil. Det är därmed en satsning på kvinnors, låginkomsttagares, funktionshindrades och ungas resvanor, säger Yvonne Blombäck.

Miljöpartiet i Stockholms landsting föreslog redan 2006 en spårbilsring som knyter ihop Värmdö i öster med Ekerö i väster, Arlanda i norr med Botkyrka i söder. Kraftig utbyggnad av kollektivtrafik är ett alternativ till Förbifart Stockholm enligt miljöpartiet.

- Vi har drivit fram en väl utbyggd kollektivtrafik innanför tullarna. Nu är det längre ut i länet det brister. Där finns potential att locka fler resenärer till SL, säger Yvonne Blombäck.

Kontakt
Yvonne Blombäck, mp, ledamot i SL:s styrelse och landstingsfullmäktige
Tfn: 070-797 76 20

Raymond Wigg, mp, oppositionslandstingsråd
Tfn: 070-737 44 16

Elisabeth Richter, pressekreterare i Stockholms läns landsting
Tfn: 070-737 45 09

www.mp.se/sll

Fördelar med spårbilar
1) Miljö- och energimässigt avsevärt bättre än alternativen
2) Lägre genomsnittlig restid (beroende på att man reser direkt från avresestation till slutstation utan mellanliggande stopp).
3) Investeringskostnad i paritet med andra spårlösningar
4) Lägre driftskostnader än andra trafiklösningar
5) Bör attrahera fler resenärer beroende på snabbhet och komfort

Spårbilsprojekt i Stockholm
I kommunerna Södertälje, Uppsala och Värmdö har man kommit långt i planerna för spårbilar. I Södertälje deltar SL i planeringen av en bana mellan centrala Södertälje och Östertälje. Även i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Sigtuna förs diskussioner om framtida spårbilslösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy