Skip to main content

Urstark motorbransch driver på den svenska konjunkturen

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 13:15 CET

Trots ett rekordbra bilår med många möjligheter, står motorbranschen inför en rad hot och utmaningar. Framför allt kommer de från politiskt håll. Det menar bilhandels- och bilverkstadsorganisationen MRF som summerar bilåret.

2015 blev ett rekordår för svensk bilhandel. Över 345 000 nya personbilar, nästan 45 000 nya lätta transportbilar och 4 800 nya tunga fordon samt 394 000 begagnade fordon nådde sina nya ägare genom svensk bilhandel.

Från branschorganisationen MRF sammanfattas 2015 om ett gott och ekonomiskt bättre bilår både för bilhandlare och verkstäder, men det finns även en rad utmaningar.

Bilbranschen påverkas av vilka förutsättningar den ges, menar Tommy Letzén, vd för MRF sedan april 2015 (bilden).

Utöver en stark konjunktur är de politiska beslut, regler och lagar som styr bilen och bilismens samt vägtransporternas villkor i samhället som påverkar branschens utveckling. Han exemplifierar det med regler för förmånsbilar, miljöbils- och skrotningspremier, bil- och drivmedelsskatter, nya utsläpps- och förbrukningsnormer samt det generella synsättet på bilen och bilismen i samhället.

– Begränsar, höjer eller förändrar man dem, slår det direkt mot bilägarna och indirekt mot både bilhandlare och verkstäder, säger Tommy Letzén och lyfter fram paradoxen, den direkta kopplingen mellan hög mobilitet och tillväxt.

En annan utmaning för motorbranschen är nyrekrytering av i första hand mekaniker. Enligt en branschrapport är behovet drygt 5000 nya medarbetare under den närmaste åren.

– Branschen har intensifierat samarbetet med gymnasieskolans fordonsprogram. Samtidigt söker vi i samarbete med myndigheter efter personer med fordonsteknisk bakgrund bland nyankomna som vi kan erbjuda jobb och därmed en snabbare integration i samhället, berättar Tommy Letzén.

Men sammantaget kan bilbranschen se tillbaka på ett gott bilår och på många håll en acceptabel och nödvändig lönsamhet för såväl bilhandlare som bilverkstäder.

Detta efter flera år av omstruktureringar, avregleringar och efterdyningar på finans- och bilkrisen 2008-2009.

– Branschen fortsätter vara en viktig och stor lokal arbetsgivare samtidigt som vi underlättar mobilitet och därmed tillväxt för Sverige, tillägger Tommy Letzén, vd för MRF.

Så här sammanfattar MRF det gångna året:

Bra år 2015 både nytt och begagnat, lönsamhet på nödvändigt stigande nivåer

Fortsatta investeringar i kompetens, teknik och fastigheter

Osäkert parlamentariskt läge skapar stor osäkerhet kring lagar och regler

Konsolidering av verksamheter inom såväl bilhandel som verkstad, synergier och generationsskiften

Initiativ för att höja branschens anseenden med kvalitetsprojekten Godkänd bilverkstad respektive Riktlinjer för Skadeverkstad

Längre garantiåtaganden gör att garantiersättningarna från generalagenter/verkstadskedjor blir allt viktigare för verkstäder

Plastreparationer allt större arbetsområde och viktigt för ägarens totalkostnad, TCO

Rekrytering till branschen en fokusfråga med bland annat satsningar på motorbranschcollege och tillvaratagande av kompetens bland nyankomna.

Under 2015 omsatte MRF-medlemmarna, 980 huvudföretag och 543 filialer, omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

Läs mer om bilhandels- och bilverkstadsåret 2015:

http://www.mrf.se/2015-ett-starkt-ar-for-bilbranschen/

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy