Skip to main content

Älvförbindelsen inte bara en regional angelägenhet

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:00 CEST

Det behövs en ny Älvförbindelse i Göteborg, om detta var enigheten i det närmaste total under torsdagens seminarium "Behövs en ny Älvförbindelse" arrangerat av BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Under seminariet redogjorde Tore Englén, Nutek, för att det finns ett starkt samband mellan satsningar på infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Johan Kreichbergs, Kreichbergs AB, gick bland annat igenom den kritik som finns mot de samhällsekonomiska kalkyler som ligger till grund för infrastrukturinvesteringar. Kreicbergs konstaterade att kalkylerna borde vara mer tillgängliga och att förändringar i kalkylvärdena ska ske på goda grunder och att samma principer ska gälla vid alla ändringar. Ulf Perbo, BIL Sweden, slog fast att de samhällsekonomiska kalkylerna bör utgå från utsläppsvärdena från morgondagens bilar eftersom vägarna kommer att trafikeras av helt andra fordon än dagens fossildrivna.

Bengt Johansson, Vägverket, informerade om att prognoserna över de s k kötiderna kommer att fördubblas fram till 2015 vilket innebär att trafiksystemet kommer att kollapsa om inget görs. Hur ska det hela finansieras? Bertil Hallman, Vägverket, redovisade två alternativ. Det ena är en avgift på den nya Älvförbindelsen och det andra är en kombination med en avgift och en brukarskatt på Tingstadstunneln. Hallman förordade det senare p.g.a. att styreffekterna annars skulle flytta över trafik till andra vägar.

Anneli Hulthén, kommunalråd (s) menade att Göteborg som stad måste byggas ihop och då behövs inte bara en ny tunnel under Göta älv - det kommer att behövas ytterligare förbindelser. Jan Hallberg (m) talade om vikten av att binda ihop regionen och att det måste ske skyndsamt och är därför beredd att betala en avgift för att få en ny förbindelse över/under Göta älv. Från politiskt håll underströks att en avgift på vägtrafiken inte är till för att styra trafiken utan i första hand för att finansiera nya satsningar.

Slutsatsen från seminariet är att både näringslivet och den övervägande delen av det politiska systemet önskar att en ny älvförbindelse byggs snarast. Med tanke på den stora godsmängd som trafikerar Göteborgs hamn så är en ny älvförbindelse inte bara en lokal/regional fråga utan den berör hela Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Charlie Magnusson
0730-276400, eller

Jessica Alenius
08- 700 41 19

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy