Kronprinsessparet besökte MSB i Stockholm

Bild -

Kronprinsessparet besökte MSB i Stockholm

Under måndagen den 16 mars besökte DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel MSB. Besökte ägde rum i MSB:s lokaler i Tomteboda, Solna. Syftet med besöket var att kronprinsessparet få en uppdaterad lägesbild över MSB:s arbete med coronaviruset. På bilden syns Kronprinsessparet, Amanda Lägervik, redaktör på Krisinformation.se, MSB, Jeanna Ullén, redaktör på Krisinformation.se, MSB, Anneli Bergholm Söder, avdelningschef operativa avdelningen, MSB, Dan Eliasson, generaldirektör, MSB.
  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Av: Marcus Årskog
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 2845 x 2200, 3,27 MB
Ladda ner

<p>Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.</p>

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig