Mette Lindahl-Olsson

Bild -

Mette Lindahl-Olsson

  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 2953 x 1829, 2,4 MB
Ladda ner

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt