Skip to main content

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

Nyhet   •   Jan 16, 2018 10:05 CET

MSB lämnade den 15 januari in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på de samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet.

– För företag som levererar samhällsviktiga tjänster är regeringsrapporten ett redskap för att redan nu kunna undersöka om de kommer att beröras av NIS-direktivet, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för MSB.

Regeringsuppdrag i tre delar

MSB fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av det så kallade NIS-direktivet i Sverige. Uppdraget har tre huvudsakliga delar.

Den första delen är att med stöd av Inspektionen för vård och omsorg, Finansinspektionen, Statens energimyndighet, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen, Livsmedelsverket och andra relevanta myndigheter upprätta den förteckning av samhällsviktiga tjänster som följer av artikel 5 i NIS-direktivet.

Den andra delen är att i samverkan med Post- och telestyrelsen identifiera vilka av de digitala tjänster som beskrivs i bilaga 3 i NIS-direktivet som finns i Sverige.

Den tredje och sista delen är att inleda förberedelseåtgärder med anledning av kravet på incidentrapportering.

MSB redovisade 15 januari resultatet av regeringsuppdraget i form av en rapport som också finns tillgänglig för nedladdning på MSB.se.

Bakgrund till NIS-direktivet

Idag är så gott som alla funktioner i samhället beroende av nätverk och informationssystem och allt fler funktioner digitaliseras. Störningar i nätverk och informationssystem kan generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser på samhällsekonomin.

Med anledning av detta antogs det så kallade NIS-direktivet i juli 2016 (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen). Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018. För att inte onödigt försena direktivets genomförande är det nödvändigt att vissa förberedelseåtgärder vidtas under tiden som lag och förordning utarbetas, vilket är skälet till att MSB har fått föreliggande regeringsuppdrag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.