Scrxpbsolpfldg3qga8u
Srwncfyzkc592kfyyxqf

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 16:05 CEST

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab) jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer med högt PD-L1-uttryck.

Media no image
Srwncfyzkc592kfyyxqf

Klinisk dokumentation väger tungt i NT-rekommendation

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 15:17 CEST

NT-rådet meddelade idag att de rekommenderar landstingen att i första hand använda Keytruda® (pembrolizumab) vid blåscancer (urotelial cancer) som tidigare behandlats med kemoterapi.

– Vi är självklart glada över NT-rådets beslut och då särskilt att klinisk dokumentation och evidens har vägt tungt i processen, säger Oskar Lindeberg, Chef Market Access, MSD. Det visar att det lönar sig att investera i klinisk forskning vilket är bra för patienter och för den fortsatta utvecklingen av nya läkemedel.

Läs hela yttrandet från NT-rådet.

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Vid frågor vänligen kontakta:

Jenny Wahren

Kommunikationschef

MSD

Mobil: 070-775 2112

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

​NT-rådet meddelade idag att de rekommenderar landstingen att i första hand använda Keytruda® (pembrolizumab) vid blåscancer (urotelial cancer) som tidigare behandlats med kemoterapi. – Vi är självklart glada över NT-rådets beslut och då särskilt att klinisk dokumentation och evidens har vägt tungt i processen, säger Oskar Lindeberg, Chef Market Access, MSD.

Läs vidare »
Toe2fiwqfpcw6far4l01
Srwncfyzkc592kfyyxqf

Stora hot, den lilla människan och vacciner som lösning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 12:41 CEST

När MSD drar igång höstens första Brown Bag Lunch Talks på torsdag är det vacciner som står på agendan. Sjukdomar är ett av människans största hot, men vi kan skydda oss. Idag har vi tillgång till vaccin som ger oss skydd mot sjukdomar som tidigare bara hade dödlig utgång.

Ibs6izil1jhmbwetscyg
Srwncfyzkc592kfyyxqf

Cancerforskningen fortsätter att flytta gränser- MSD presenterar nya data för Keytruda inom flera områden

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:47 CEST

I dagarna har många nya resultat inom cancerforskningen presenterats på en kongress i Madrid. MSD är ett av de företag som investerar mest i kliniska prövningar i Sverige. Globalt satsar företaget mer än 10 miljarder på forskning och utveckling och är en av de ledande aktörerna inom immunonkologi. PD-1-hämmaren Keytruda® (pembrolizumab) prövas på mer än 30 olika indikationer, i mer än 550 studier.

Media no image
Srwncfyzkc592kfyyxqf

​Vaccin i fokus på hälsopolitiskt toppmöte

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 08:53 CEST

I Sverige har vi möjlighet att ge alla flickor och pojkar ett brett och jämställt skydd mot den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, orsakad av HPV-virus. På måndag står frågan i fokus då det hälsopolitiska toppmötet i Varberg inleds.

HPV-virus (humant papillomvirus) ligger bakom cancer, cellförändringar och kondylom hos både kvinnor och män och kan leda till sjukdom och död. Fyra av fem personer kommer någon gång att utsättas för viruset. Därför är det allvarligt att den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att allt färre flickor vaccineras. Inkluderar vi även pojkar i vaccinationsprogrammet framöver kan vi hindra smittspridning, skydda de ovaccinerade och på sikt utrota HPV i Sverige.

Det finns möjlighet att ge alla flickor och pojkar ett brett och jämställt skydd. Kommer Sverige att göra vad som behövs? Folkhälsomyndighetens rekommendation att inkludera pojkar i HPV-vaccinationen är nu på remiss fram till den 10 september 2017.


Under Livsplats Sverige, ett hälsopolitiskt toppmöte i Varberg 21-22 augusti, står frågan på agendan och docent Christer Borgfeldt berättar om HPV och det hälsoekonomiska perspektivet kring vaccination. Därefter förs samtal med landstings- och regionpolitiker om olika alternativ för HPV-vaccination och vägen framåt för Sverige för att skydda vår befolkning mot HPV-relaterad sjukdom och cancer. Vilken väg vill vi gå? Programmet arrangeras av MSD och modereras av Emanuel Karlsten.

Läs programmet här.

För mer information om Livsplats Sverige se www.livsplatssverige.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

I Sverige har vi möjlighet att ge alla flickor och pojkar ett brett och jämställt skydd mot den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, orsakad av HPV-virus. På måndag står frågan i fokus då det hälsopolitiska toppmötet i Varberg inleds.

Läs vidare »
Wx1zxrwwpjg3zft3miqc
Srwncfyzkc592kfyyxqf

Real World Evidence Collaboration between Karolinska Institutet and Merck and Co., Inc. to be inaugurated at MSD

Nyheter   •   Nov 16, 2016 15:55 CET

​A long-term collaborative agreement has been reached between Karolinska Institutet and Merck & Co., Inc. The agreement brings a five-year collaborative commitment that will focus on utilization of real world evidence, and may also include clinical studies.

Media no image
Srwncfyzkc592kfyyxqf

Europeiska kommissionen godkänner MSDs Keytruda® för blåscancer

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 15:46 CEST

Europeiska kommissionen godkänner Keytruda® (pembrolizumab) för behandling av vissa patienter med lokalt avancerat eller spridd urotelcancer, en typ av cancer i urinblåsan.

Det innebär att pembrolizumab nu även är godkänt för behandling av vuxna med spridd urotelcancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och för vuxna som inte är lämpade för platinabaserad kemoterapi.

Den enda anti-PD-1/PD-L1 behandlingen som visat på signifikant totalöverlevnad jämfört med kemoterapi hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer och som tidigare behandlats med kemoterapi.

Starka överlevnadsdata bakom beslutet

Godkännandet för behandling av patienter som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi baserades på den randomiserade, fas 3, keynote-045 studien, vilken visade på överlägsen totalöverlevnad med Keytruda jämfört med prövarens val av kemoterapi (paclitaxel, docetaxel, vinflunin) (HR, 0,73 [95% CI: 0,59, 0,91], p = 0,002).
För patienter som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi baserades godkännandet på data från fas 2, keynote-052-studien, vilken visade en total objektiv responsfrekvens (ORR) på 29 procent (95% CI, 25-34).

Godkännandet gäller dessa två nya indikationer i alla 28 EU-länder plus Island, Lichtenstein och Norge i en dos av 200 mg var tredje vecka till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt huvudkontor

Om blåscancer

Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till uretra (urinröret). Blåscancer är den helt dominerande uroteliala tumören. Incidensen av blåscancer varierar mellan olika länder och världsdelar. I Sverige har vi en incidens på cirka 2 400 fall per år och varje år dör 600 individer till följd av blåscancer. Cancerfondsrapporten 2015 visar att cancer i urinblåsa och urinvägar är den tredje vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Cisplatinbaserad kemoterapi har länge varit standard som förstahandsbehandling av avancerad och metastaserad blåscancer.Omkring hälften av patienterna kan emellertid inte tolerera denna typ av behandling.

Om Pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.

Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Europeiska kommissionen godkänner Keytruda® (pembrolizumab) för behandling av vissa patienter med lokalt avancerat eller spridd urotelcancer, en typ av cancer i urinblåsan.

Läs vidare »
Iuycfgjfwzap36trwt4h
Srwncfyzkc592kfyyxqf

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 08:43 CEST

Data för Keytruda® (pembrolizumab) kommer att presenteras inom 12 cancerformer, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel. Detta inkluderar ytterligare resultat från studien KEYNOTE-021G vid icke-småcellig lungcancer och en första presentation av resultat från KEYNOTE-040 vid avancerad huvud-halscancer

Clxpcp9axfnpx1m4oymz

Digitalt kontrolltorn revolutionerar i vården

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 15:40 CEST

Under Almedalsveckan sätter MSD fokus på digitalisering av vården. Digitalisering förenklar våra relationer med familj & vänner, arbete och samhällskontakter. Vi kommunicerar på nya sätt och har helt nya förväntningar på tillgänglighet och service i vården.

Gpsp479saq1slze8zqlz
Srwncfyzkc592kfyyxqf

MSD sätter unga på scen i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 15:13 CEST

​De viktigaste vårdpolitiska frågorna i valrörelsen 2018 - Ett snackismingel där millenials höjer rösten Forskning och ny teknik ger oss möjligheter att effektivisera och utveckla sjukvården för framtiden med nya metoder. Hur ser våra unga läkare och politiker på sjukvården idag och vilka är de politiska knäckfrågorna? Hur kan industrin bidra till nya lösningar och vad gör egentligen landstinget?

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Policy & Communications Director
 • ulf.javbnztoksonxfcwnw@merck.cbtom
 • 08-578 136 73

Om MSD

Om MSD

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Adress

Länkar