Skip to main content

Taggar

Breathing in a new era: a comparative analysis of lung cancer policy in Europe

Studien är utförd av The Economist Intelligence Unit (EIU), en jämförande analys av lungcancervården i 11 europeiska länder som identifierar behovet av förbättringar av medvetenheten om lungcancer, förebyggande åtgärder: screening, tidig diagnos och snabbare access till behandling och vård, över hela Europa.

Fakta om hepatit C

Fakta om hepatit C

Dokument   •   2019-09-03 08:56 CEST

Hepatit C är en allvarlig och smittsam sjukdom som främst drabbar levern. Globalt beräknar WHO att 71 miljoner människor har hepatit C-infektion och omkring 399 000 människor dör varje år av hepatit C. I Sverige uppskattas omkring 40 000 människor ha kronisk hepatit C4. Drygt 1600 nya fall diagnostiseras årligen.

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Referat från ett gemensamt seminarium i Almedalen, den 3 juli 2018. ”Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?” Arrangörer: Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer och Roche gemensamt ett seminarium i Almedalen med rubriken

4 saker som föräldrar behöver veta om Humant papillomvirus

Ju mer vi lär oss om våra barns hälsorisker, desto mer kan vi göra för att skydda dem när de växer upp. Därför är det viktigt att få information om HPV.

Nyhetsgrafik med fakta om HPV i Sverige

Nyhetsgrafik med fakta om HPV i Sverige

Dokument   •   2018-02-26 15:10 CET

Nyhetsgrafik med fakta om lungcancer

Nyhetsgrafik med fakta om lungcancer

Dokument   •   2017-02-14 13:56 CET

Vad är lungcancer? Hur vanligt är lungcancer? Vilken är den största riskfaktorn för lungcancer? Hur vanligt är icke småcellig lungcancer? Det är några av frågorna som besvaras i Nyhetsgrafik lungcancer.

Fakta om Lungcancer

Fakta om Lungcancer

Dokument   •   2017-02-01 07:22 CET

Mer om Campbell och Mectizanprogrammet

Mer om Campbell och Mectizanprogrammet

Dokument   •   2015-12-08 15:35 CET

Faktablad om upptäckten och Mectizanprogrammet
Almedalsveckan 2013: Den svenska ryggplågan - mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?
Om Donationsprogrammet MECTIZAN®

Om Donationsprogrammet MECTIZAN®

Dokument   •   2012-10-11 07:00 CEST

Partnerskap för att utrota flodblindhet och lymfatisk filariasis. Donationsprogrammet MECTIZAN (MDP) sjösattes 1987 och är idag det sjukdomsspecifika program för läkemedelsdonation i sitt slag som har pågått längst. När MDP lanserades förband sig MSD att donera MECTIZAN till alla som behöver det under så lång tid som krävs för att undanröja flodblindhet som ett folkhälsoproblem.

Inbjudan Almedalen Välja p-piller

Inbjudan Almedalen Välja p-piller

Dokument   •   2012-06-25 08:00 CEST

Almedalen inbjudan riktlinjer 5 juli 2012

Almedalen inbjudan riktlinjer 5 juli 2012

Dokument   •   2012-06-18 09:17 CEST

Faktablad till patientenkät om reumatoid artrit
Bakgrundsfakta - P-piller och ZOELY

Bakgrundsfakta - P-piller och ZOELY

Dokument   •   2011-12-07 15:53 CET

SPRINT 2-studien om VICTRELIS

SPRINT 2-studien om VICTRELIS

Dokument   •   2011-08-22 09:00 CEST

Fas III studie av VICTRELIS® (boceprevir) publicerad i New England Journal of Medicine. Studien fokuserade på patienter som skulle behandlas för hepatit C för första gången (tidigare obehandlade).

RESPOND2-studien om VICTRELIS

RESPOND2-studien om VICTRELIS

Dokument   •   2011-08-22 09:00 CEST

Fas III studie av VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C som publicerats i New England Journal of Medicine. Studien fokuserade på patienter som tidigare fått behandling men inte haft tillräcklig effekt.

Inbjudan Almedalen 7 juli

Inbjudan Almedalen 7 juli

Dokument   •   2011-06-22 09:00 CEST

Innovativ forskning, hårt arbete – och slumpen. Så upptäcktes Bridion®

Lika fascinerande som de resultat Bridion visat i kliniska studier är hur substansen upptäcktes. Här är historien.

Inbjudan till presskonferens

Inbjudan till presskonferens

Dokument   •   2010-08-19 15:50 CEST