Skip to main content

Taggar

Cancer 31 diabetes 29 typ 2-diabetes 28 biologiska läkemedel 23 reumatiska sjukdomar 19 Politik 17 reumatoid artrit 14 reumatism 13 dpp-4 hämmare 12 Hepatit c 11 preventivmedel 10 högt kolesterol 10 höga blodfetter 10 hiv 9 blodsocker 9 kolesterol 8 hypoglykemi 8 crohns sjukdom 8 ulcerös kolit 7 ofrivillig barnlöshet 7 Brown Bag Lunch 7 innovation 7 psoriasisartrit 6 fertilitet 6 psoriasis 6 insulin 5 förmaksflimmer 5 ivf 5 riktlinjer 5 stipendium 5 kombinationsbehandling 4 hjärt-kärlsjukdom 4 forskning 4 osteoporos 4 ibd 3 benskörhet 3 muskelavslappning 3 inflammatoriska tarmsjukdomar 3 tnf-hämmare 3 uc 3 proteashämmare 3 msd 3 gulsot 3 as 3 ankyloserande spondylit 3 narkos 3 p-piller 3 kvinnohälsa 3 choice 3 hiv-läkemedel 2 mk-3475 2 afrika 2 reumatologi 2 eular 2 corporate responsibility 2 stockholm life 2 ankolyserande spondylit 2 elkonvertering 2 landsting 2 fertilitetsbehandling 2 life science 2 hiv/aids 2 reumatikerförbundet 2 ivf-behandling 2 bechterews sjukdom 2 hagastaden 2 msd for mothers 2 astma 2 samarbete 2 reumatologistipendium 2 uganda 1 läkemedel 1 biopolär sjukdom 1 easd 1 dermatolog 1 sle 1 sexualundervisning 1 absolut torr 1 bröstvårtskräm 1 handelsvaror 1 illamående 1 helsingsborg 1 mag-tarmbesvär 1 kortison 1 sjukdomsprogression 1 sjukskriven 1 sjukdomsmodifierande 1 mag-och tarmsjuka 1 farmkologisk konvertering 1 merck/msd 1 hivläkemedel 1 integrashämmare 1 dubbelinfekterade 1 mike nally 1 psoriasisforskning 1 dermatologistipendium 1 Mag- och tarmförbundet 1 p-ring 1 p-plåster 1 preventivmedelsrådgivning 1 croi 1 svensk reumatologisk 1 hälso-och sjukvårdsföretag 1 sjukvårdspolitiska områden 1 hälso-och sjukvård 1 ledgångsreumatism 1 inflammatoriska ryggsjukdomar 1 läkemedelsdonationer 1 aktivitetsbaserat kontor 1 real world evidence 1 bronkialastma 1 inflammatorisk ryggsjukdom 1 barnlängtan 1 ryggsjukdom 1 flodblindhet 1 farmakologisk konvertering 1 ansträngningsutlöst astma 1 psoriasisatrit 1 ldl-kolesterol 1 metabola syndromet 1 pelovspondylit 1 nagelpsoriasis 1 näspolypos 1 polyper 1 blocsocker 1 inflamatorisk tarmsjukdom 1 atopisk dermatit 1 actg 1 early opinion 1 face of aids 1 barnlängtan 1 äldre 1 studier 1 halland 1 skåne 1 nobelpriset 1 linköpings universitet 1 pipeline 1 symposium 1 inflammatorisk tarmsjukdom 1 bihåleinflammationer 1 behandling 1 utvecklingsländer 1 twitter 1 tlv 1 alzheimers 1 abort 1 läkemedelsföretag 1 torr hud 1 ryggont 1 schizofreni 1 vaccin 1 sinusrytm 1 dermatologi 1 antikropp 1 latinamerika 1 skrumplever 1 provrörsbefruktning 1 karolinska universitetssjukhuset 1 karolinska institutet 1 samarbetsprojekt 1 unga kvinnor 1 viktnedgång 1 hiv-sverige 1 hälso- och sjukvård 1 nässpray 1 app 1 bromsmediciner 1 hpv 1 p-medel 1 hälsoekonomi 1 lunds universitet 1 antibiotika 1 sjuksköterskor 1 mödradödlighet 1 hormonella preventivmedel 1 aborter 1 social responsibility 1 anemi 1 blindhet 1 metformin 1 bihåleinflammation 1 dpp-4-hämmare 1 inkretinläkemedel 1 jemen 1 tarmsjukdom 1 plackpsoriasis 1 fertilitetsläkemedel 1 medicinska riksstämman 1 kräkningar 1 världshälsoorganisationen 1 srf 1 antireumatiska läkemedel 1 merck & co 1 folksjukdomar 1 psoriasisstipendiet 1 nya karolinska 1 hodgkins lymfom 1 ungdomssubvention 1 sglt2-hämmare 1 Visa alla taggar

Tag / typ 2-diabetes

Nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes nu på svenska apotek

Nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes nu på svenska apotek

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2008 09:20 CEST

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har godkänt att ett nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes ska ingå i läkemedelssubventionen. Läkemedlet heter JANUMET och består av sitagliptin, en DPP-4 hämmare, och metformin, ett vanligt läkemedel mot typ 2-diabetes. JANUMET har i kliniska studier visat sig ge en effektiv blodsockersänkning och finns nu tillgängligt på svenska apotek.

Ny behandlingsprincip sänker blodsockret vid typ 2-diabetes

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2008 10:54 CEST

En ny princip för att behandla typ 2-diabetes ger en effektiv och långsiktig kontroll av blodsockret, samtidigt som risken för blodsockerfall minskar. Dessutom fick inte patienterna någon viktuppgång på grund av behandlingen. Det visar nya studier med JANUVIA som presenterades vid den internationella diabeteskonferensen EASD (European Association for the Study of Diabetes).

Nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes godkänt i hela EU

Nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes godkänt i hela EU

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2008 09:15 CEST

EU kommissionen godkände idag ett nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes. Det nya läkemedlet har i kliniska studier visat sig ge en effektiv blodsockersänkning utan att förknippas med viktökning eller ökad risk att drabbas av för lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi, vid jämförelse med metformin. Läkemedlet heter JANUMET och består av sitagliptin, en DPP-4 hämmare, och metformin.

Ny diabetestablett nu tillgänglig för svenska patienter

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2007 14:11 CEST

Mindre än två månader efter EU-godkännandet har Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutat att den nya tablettbehandlingen mot typ 2-diabetes ska omfattas av förmånssystemet. Läkemedlet heter JANUVIA och är det första i sitt slag, en så kallad DPP-4 hämmare som förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret.

Godkänd i Sverige: Ny effektiv tablettbehandling mot diabetes

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2007 16:06 CEST

EU godkänner ett nytt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Det är en så kallad DPP-4 hämmare och är det första läkemedlet i en helt ny klass som förstärker kroppens egen förmåga att reglera sitt blodsocker. Detta nya läkemedel ger en effektiv sänkning av blodsockret samtidigt som risken för blodsockerfall är liten. Den nya tabletten har visat låg risk för viktökning.

EU godkännande rekommenderas - Det första diabetesläkemedlet i en helt ny klass

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2007 13:11 CET

Idag får en ny tablettbehandling mot diabetes typ-2 en rekommendation för godkännande av kommittén för humanläkemedel inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Ett godkännande kan därmed förväntas under våren om EU kommissionen godtar rekommendationen. Det nya läkemedlet JANUVIA blir då det första i en helt ny läkemedelsklass, så kallade DPP-4 hämmare.

Ny behandling för diabetiker visar lovande resultat

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2006 09:00 CEST

Över världen sprider sig folksjukdomen typ 2-diabetes. Behovet av effektiva behandlingar är därför stort. Med hjälp av ett nytt läkemedel sitagliptin öppnas nu helt nya möjligheter till en effektiv och säkrare blodsockerkontroll. Resultat från en internationell studie visar att typ 2-diabetiker som behandlades med sitagliptin väsentligt minskade risken för hypoglykemi. De gick dessutom ned i vikt.

Ny tablett hjälper diabetiker återställa sockerbalansen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2006 08:48 CEST

Många av dem som lider av typ 2 diabetes har med dagens tablettbehandling svårt att nå en tillräckligt bra sockernivå i blodet. Studier med en helt ny läkemedelssubstans och en helt ny behandlingsprincip, som hjälper kroppens eget system att reglera sockerbalansen hos typ 2 diabetiker, har visat lovande resultat.