Skip to main content

Taggar

diabetes 28 typ 2-diabetes 27 cancer 24 biologiska läkemedel 23 reumatiska sjukdomar 19 almedalsveckan 15 reumatoid artrit 14 reumatism 13 dpp-4 hämmare 12 högt kolesterol 10 preventivmedel 10 höga blodfetter 10 hepatit 9 blodsocker 9 crohns sjukdom 8 hiv 8 hepatit c 8 hypoglykemi 8 kolesterol 8 malignt melanom 8 innovation 7 ofrivillig barnlöshet 7 ulcerös kolit 7 psoriasis 6 fertilitet 6 psoriasisartrit 6 ivf 5 förmaksflimmer 5 stipendium 5 riktlinjer 4 pd-1 4 kombinationsbehandling 4 onkologi 4 osteoporos 4 immunonkologi 4 forskning 4 insulin 4 narkos 3 as 3 proteashämmare 3 hjärt-kärlsjukdom 3 muskelavslappning 3 choice 3 p-piller 3 gulsot 3 benskörhet 3 inflammatoriska tarmsjukdomar 3 tnf-hämmare 3 uc 3 ibd 3 msd 3 ankyloserande spondylit 3 pd-1-hämmare 2 eular 2 reumatologistipendium 2 asco 2 ivf-behandling 2 corporate responsibility 2 landsting 2 life science 2 samarbete 2 fertilitetsbehandling 2 elkonvertering 2 reumatikerförbundet 2 bechterews sjukdom 2 reumatologi 2 stockholm life 2 ankolyserande spondylit 2 hiv/aids 2 astma 2 hiv-läkemedel 2 icke-småcellig lungcancer 2 mk-3475 2 hagastaden 2 kvinnohälsa 2 biopolär sjukdom 1 aktivitetsbaserat kontor 1 sjukskriven 1 nässpray 1 preventivmedelsrådgivning 1 mag-tarmbesvär 1 metabola syndromet 1 immunläkemedel 1 msd for mothers 1 schizofreni 1 ansträngningsutlöst astma 1 utvecklingsländer 1 bihåleinflammationer 1 app 1 hälso-och sjukvårdsföretag 1 antikropp 1 merck/msd 1 läkemedelsdonationer 1 hälso-och sjukvård 1 melanom 1 cancerläkemedel 1 handelsvaror 1 skrumplever 1 nagelpsoriasis 1 dermatologi 1 sexualundervisning 1 inflamatorisk tarmsjukdom 1 farmakologisk konvertering 1 dubbelinfekterade 1 hodgkins lymfom 1 dermatologistipendium 1 inflammatorisk tarmsjukdom 1 lunds universitet 1 kortison 1 p-medel 1 hudcancer 1 plackpsoriasis 1 twitter 1 srf 1 face of aids 1 barnlängtan 1 bromsmediciner 1 viktnedgång 1 nya karolinska 1 ryggont 1 helsingsborg 1 pipeline 1 bihåleinflammation 1 mag-och tarmsjuka 1 integrashämmare 1 farmkologisk konvertering 1 hiv-sverige 1 cytostatika 1 ledgångsreumatism 1 sjukdomsmodifierande 1 njurcancer 1 keynote 1 alzheimers 1 keytruda 1 halland 1 medicinska riksstämman 1 provrörsbefruktning 1 inflammatorisk ryggsjukdom 1 anemi 1 atopisk dermatit 1 världshälsoorganisationen 1 sjukvårdspolitiska områden 1 nobelpriset 1 hälso- och sjukvård 1 svensk reumatologisk 1 bröstcancer 1 torr hud 1 njursjukdom 1 early opinion 1 cellgift 1 pelovspondylit 1 pd-1 hämmare 1 asco 2014 1 sjukdomsprogression 1 illamående 1 hälsoekonomi 1 karolinska institutet 1 barnlängtan 1 abort 1 jemen 1 Mag- och tarmförbundet 1 latinamerika 1 real world evidence 1 antibiotika 1 kräkningar 1 bröstvårtskräm 1 blocsocker 1 äldre 1 tarmsjukdom 1 symposium 1 linköpings universitet 1 näspolypos 1 almedalsvecka 1 merck & co 1 inflammatoriska ryggsjukdomar 1 sinusrytm 1 unga kvinnor 1 hormonella preventivmedel 1 almedalen 2014 1 psoriasisstipendiet 1 karolinska universitetssjukhuset 1 absolut torr 1 aborter 1 easd 1 psoriasisatrit 1 skåne 1 fertilitetsläkemedel 1 bronkialastma 1 sjuksköterskor 1 behandling 1 läkemedelsföretag 1 immunterapi 1 p-plåster 1 mike nally 1 pembrolizumab 1 p-ring 1 folksjukdomar 1 hivläkemedel 1 flodblindhet 1 blindhet 1 dermatolog 1 ldl-kolesterol 1 lungcancer 1 actg 1 sglt2-hämmare 1 ungdomssubvention 1 croi 1 psoriasisforskning 1 ryggsjukdom 1 läkemedel 1 antireumatiska läkemedel 1 afrika 1 polyper 1 sle 1 tlv 1 studier 1 Visa alla taggar
Media no image

EU-kommissionen godkänner Prevymis® (letermovir) för prevention av Cytomegalovirus

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 15:19 CET

EU-kommissionen godkänner Prevymis (letermovir) för preventiv behandling av Cytomegalovirus reaktivering och sjukdom hos vuxna som fått stamcellstransplantation.

Ännu fler flyktingläkare på väg mot legitimation

Ännu fler flyktingläkare på väg mot legitimation

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:32 CET

Nu välkomnar professorerna och eldsjälarna John Wahren och Sten Lindahl ytterligare 19 flyktingläkare till utbildningsprogrammet som ska hjälpa dem att snabbare få sin legitimation godkänd i Sverige. Det är andra utbildningsomgången där läkarna redan i väntan på asylbeslut får påbörja resan mot legitimation.

Marie Ohrlander – Policy- och kommunikationsdirektör på MSD

Marie Ohrlander – Policy- och kommunikationsdirektör på MSD

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 14:57 CET

​Marie Ohrlander blir Policy- och kommunikationsdirektör på MSD och påbörjar sin tjänst den 3 januari. Marie ersätter Ulf Janzon som kommer att vara kvar som senior advisor till dess att han lämnar MSD i juli 2018.

Media no image

Stort steg mot eliminering av hepatit C i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 12:08 CET

TLV har idag meddelat att sex läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter oavsett fibrosstadium1. Det skapar förutsättningar för att öka takten i arbetet med att eliminera hepatit C i Sverige i enlighet med WHOs mål att eliminera hepatit B och C år 2030.

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 16:05 CEST

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab) jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer med högt PD-L1-uttryck.

Media no image

Klinisk dokumentation väger tungt i NT-rekommendation

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 15:17 CEST

​NT-rådet meddelade idag att de rekommenderar landstingen att i första hand använda Keytruda® (pembrolizumab) vid blåscancer (urotelial cancer) som tidigare behandlats med kemoterapi. – Vi är självklart glada över NT-rådets beslut och då särskilt att klinisk dokumentation och evidens har vägt tungt i processen, säger Oskar Lindeberg, Chef Market Access, MSD.

Stora hot, den lilla människan och vacciner som lösning

Stora hot, den lilla människan och vacciner som lösning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 12:41 CEST

När MSD drar igång höstens första Brown Bag Lunch Talks på torsdag är det vacciner som står på agendan. Sjukdomar är ett av människans största hot, men vi kan skydda oss. Idag har vi tillgång till vaccin som ger oss skydd mot sjukdomar som tidigare bara hade dödlig utgång.

Cancerforskningen fortsätter att flytta gränser- MSD presenterar nya data för Keytruda inom flera områden

Cancerforskningen fortsätter att flytta gränser- MSD presenterar nya data för Keytruda inom flera områden

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:47 CEST

I dagarna har många nya resultat inom cancerforskningen presenterats på en kongress i Madrid. MSD är ett av de företag som investerar mest i kliniska prövningar i Sverige. Globalt satsar företaget mer än 10 miljarder på forskning och utveckling och är en av de ledande aktörerna inom immunonkologi. PD-1-hämmaren Keytruda® (pembrolizumab) prövas på mer än 30 olika indikationer, i mer än 550 studier.

Media no image

Europeiska kommissionen godkänner MSDs Keytruda® för blåscancer

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 15:46 CEST

Europeiska kommissionen godkänner Keytruda® (pembrolizumab) för behandling av vissa patienter med lokalt avancerat eller spridd urotelcancer, en typ av cancer i urinblåsan.

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 08:43 CEST

Data för Keytruda® (pembrolizumab) kommer att presenteras inom 12 cancerformer, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel. Detta inkluderar ytterligare resultat från studien KEYNOTE-021G vid icke-småcellig lungcancer och en första presentation av resultat från KEYNOTE-040 vid avancerad huvud-halscancer

Media no image

​Vaccin i fokus på hälsopolitiskt toppmöte

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 08:53 CEST

I Sverige har vi möjlighet att ge alla flickor och pojkar ett brett och jämställt skydd mot den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, orsakad av HPV-virus. På måndag står frågan i fokus då det hälsopolitiska toppmötet i Varberg inleds.

Digitalt kontrolltorn revolutionerar i vården

Digitalt kontrolltorn revolutionerar i vården

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 15:40 CEST

Under Almedalsveckan sätter MSD fokus på digitalisering av vården. Digitalisering förenklar våra relationer med familj & vänner, arbete och samhällskontakter. Vi kommunicerar på nya sätt och har helt nya förväntningar på tillgänglighet och service i vården.

MSD sätter unga på scen i Almedalen

MSD sätter unga på scen i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 15:13 CEST

​De viktigaste vårdpolitiska frågorna i valrörelsen 2018 - Ett snackismingel där millenials höjer rösten Forskning och ny teknik ger oss möjligheter att effektivisera och utveckla sjukvården för framtiden med nya metoder. Hur ser våra unga läkare och politiker på sjukvården idag och vilka är de politiska knäckfrågorna? Hur kan industrin bidra till nya lösningar och vad gör egentligen landstinget?

MSD fortsätter att samarbeta med vården

MSD fortsätter att samarbeta med vården

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 09:23 CEST

I dag offentliggör MSD och andra företag i vår bransch för andra året i rad information om förra årets ersättningar som gått ut till hälso- och sjukvården. Det är ett frivilligt initiativ som branschen tagit för att öka förståelsen för och transparensen i de livsviktiga samarbeten vi har med vård och akademi.

MSD presenterar data från 16 olika cancerformer vid årets ASCO-möte

MSD presenterar data från 16 olika cancerformer vid årets ASCO-möte

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 16:46 CEST

Data från studier med Keytruda® (pembrolizumab) som monoterapi och som kombinationsbehandling kommer att presenteras för 16 olika former av cancer, däribland icke småcellig lungcancer, melanom, blåscancer cancerformer med hög mikrosatellit-instabilitet, magcancer och bröstcancer. Därutöver kommer nya överlevnadsdata presenteras för icke småcellig lungcancer, melanom och blåscancer.

Media no image

Positivt CHMP-utlåtande för behandling med Isentress® en gång dagligen

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 12:47 CEST

MSD, känt som Merck & Co., Inc. i USA och Kanada, meddelar att vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande för det antivirala läkemedlet Isentress® (raltegravir) i kombination med andra antivirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (HIV) hos vuxna och barn från 40 kg. Tidigare godkännande för raltegravir gäller dosering två gånger om dagen.

Media no image

EU-kommissionen godkänner Keytruda® för behandling av klassiskt Hodgkins lymfom

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 11:19 CEST

EU-kommissionen godkänner Keytruda® (pembrolizumab) för behandling av patienter med återfall av svårbehandlat klassiskt Hodgkins lymfom, som inte svarat på stamcellstransplantation och brentuximab vedotin (BV) eller de som inte kan få transplantation och inte svarat på BV. Detta är det första Europeiska godkännandet för pembrolizumab inom hematologiska sjukdomar.

MSD fortsätter kampen mot flodblindhet med Nobelprisad forskning
MSD stöder WHO:s Världsvaccinationsvecka

MSD stöder WHO:s Världsvaccinationsvecka

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 09:15 CEST

Engagemang, utveckling och tillgänglighet av vaccin som bidrar till det allmänna vaccinationsprogrammet är ledord för MSD. Därför är WHO:s Världsvaccinationsvecka extra viktig. Temat är ”vaccines work” och syftar till att förbättra upptaget av vaccin genom att upplysa barn, unga och vuxna att det finns många sjukdomar som kan förhindras genom vaccination.

Media no image

NT-rådets nya rekommendation ger patienter fler möjligheter

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 12:10 CEST

Keytruda® (pembrolizumab) har från 1 april en delad förstahandsrekommendation vid behandling av avancerat malignt melanom samt andra linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer. – Vi är stolta och glada över att pembrolizumab nu blir mer tillgängligt för melanom- och lungcancerpatienter i Sverige, säger Marc Gailhardou, vd, MSD.