Skip to main content

200 000 kronor för avancerad forskning om SLE

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 08:00 CET

MSD:s Reumatologistipendium 2011 går till forskaren Sara Nilsson vid Lunds Universitet. Stipendiet på 200 000 kronor får hon för sina lovande studier av bakgrundsorsakerna till den kroniska reumatiska sjukdomen SLE, en sjukdom som i nio fall av tio drabbar kvinnor.

Stipendiet, som nu delas ut för andra gången, är ett samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och läkemedelsföretaget MSD. Stipendiet ska stödja forskning kring de reumatiska sjukdomarna och är ett av de största i Sverige inom reumatologi. Stipendiaten utses av SRF:s styrelse efter bedömning av internationellt sakkunniga.

– Väldigt roligt att jag får det här stipendiet. Pengarna kommer mycket väl till pass och kommer att användas till att köpa in laboratoriematerial, något man snabbt blir medveten om kostar mycket pengar när man inleder forskning som denna, säger Sara Nilsson.

Motiveringen till valet av årets stipendiemottagare lyder: "För högintressanta och lovande studier av komplementdysfunktion och genetik vid systemisk lupus erythematosus (SLE)".

Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att Sara Nilsson, som är doktor i medicinsk proteinkemi och verksam vid Lunds Universitet, studerar och försöker identifiera mutationer hos olika komplementproteiner som tros vara inblandade vid vissa stadier av SLE.

Sara, vad kommer din forskning att ha resulterat i om 10 år från i dag?

– Förhoppningsvis kommer vi att bättre känna till orsakerna till SLE och bättre sätt att behandla sjukdomen, säger Sara Nilsson.

Carl Turesson är vetenskaplig sekreterare i SRF, föreningen som utser stipendiaten.

– De internationella granskarna tittar mycket på potentialen till framtida klinisk tillämpning och i det sammanhanget fastnade de, och även vi, för Saras forskning. Det känns mycket roligt att med det här stipendiet kunna premiera unga disputerade forskare som håller på att bygga upp en framgångsrik forskning inom reumatologi, säger Carl Turesson.

SLE är en kronisk reumatisk sjukdom som i princip kan drabba alla organ i kroppen. Vid SLE blir immunförsvaret av okänd orsak hyperaktivt och attackerar den egna vävnaden. Nio av tio drabbade är kvinnor och sjukdomen drabbar personer i alla åldrar. I Sverige beräknas mellan 5 000 – 7 000 människor ha SLE och omkring 400 insjuknar varje år.

MSD:s Reumatologistipendium delades ut igår, den 30 november i samband med SRF:s årsmöte vid Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm. http://www.msd.se/press/bildbank/pressmeddelanden1/msdreumatologistipendium/

MSD

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se